This page as PDFPDF.

IV-

Paški Kozjak

35

**

Področje: Pohorje z okoliškimi hribovji
Območje: iz Dobrne na hrbet, ki se dviga nad tem zdraviliškim krajem
Izhodišce: Dobrna (360 m n.v.)
Karte: Atlas Slovenije 90,64,65,91; Pohorje 1:50 000 (delno)
Dolžina (km): 32
Višinska razlika (m): 1075
Čas vožnje: 4:00
Nošenje kolesa: nekaj kratkih metrov nad Sv. Joštom
Zahtevnost vzpona: vzpon nad Sv. Joštom V 5 - V 6; skozi vas Klanec V 5; nekaj kratkih odsekov V 4 - V 5; drugo V 3
Zahtevnost spusta: do Sv. Jošta S 5; drugo S 1 in S 2, mestoma pa tudi S 3
Zahtevnost skupaj: IV-
Značilnosti: zaradi nekaj strmih vzponov po sicer dobrih cestah je to kar zahtevna tura.
Najnižja točka:358 m n.v.
Najvišja točka:1125 m n.v.
Višinski diagram:
Navigcija: [GDB] [GPX] [KML] [LMX] [PLT] [QUO] [WPT] [Google maps]

OPIS

▲V Dobrni (360 m n. v. ← [1]) zavijemo pri cerkvi levo v smeri zdravilišča. Peljemo se po asfaltu, mi­mo hotela na desni in skozi zdraviliško naselje. Na križišču (370 m n. v. → [2]) gremo desno, v smeri kažipota in markacij za Paski Kozjak. Nadaljujemo mimo kina na levi in naprej do križišča (400 m n. v. ↑ [3]) pod vasjo Klane, kjer se stikajo tri ceste (Iz Dobrne do sem se vzpenjamo rahlo navzgor.). Sledimo srednji, ozki asfaltni, ki vodi v zelo strm klanec (Vzpon V 5!), v smeri oznake in markacij za Paški Kozjak (Leva cesta gre ob potoku Klančnica, skrajno desne pa ni na kartah.). Po 400 m klanec nekoliko popusti. Med hišami je še nekaj kratkih, zelo strmih odsekov (V 5). Pri kapelici je izravnava in križišče (520 mn.v.↑ [4]). Tu gremo naravnost, v smeri oznake za Paski Kozjak (Z desne se pri­ključi asfalt iz Dobrnice, leva asfaltna cesta, na kartah vrisana kot kolovoz, pa pelje k domačiji Ko­tnik.). 300 m naprej je asfalta konec. Vzpon nadaljujemo po precej slabi gozdni cesti. Peljemo se mi­mo peskokopa na desni in naprej na sedlo, kjer je pri Koči na Trojni križišče (705 mn.v.↑ [5]).

▼Tu gremo naravnost (Cesta, ki zavije levo, pelje k domačiji Trojnšek.) in se dokaj strmo spustimo v dolino potoka Kačnik (595 mn.v.).

▲Nekaj sto metrov se še peljemo po ravnem, potem pa se položno vzpnemo do križišča (610 m n. v. ←← [6]), kjer pridemo na asfaltno cesto iz Parož. Zavijemo ostro levo in gremo do konca asfal­ta. Naprej se položno vzpenjamo po makadamski cesti. Pripeljemo se na izravnavo (650 m n. v.). Od tod nadaljujemo po ravnem, mimo dveh poslopij domačije Kačnik, ki so na desni strani ceste. Na križišču (650 m n. v. ← [7]) malo naprej zavijemo levo (Lahko izbiramo med dvema cestama – de­sno, z oznako Paski Kozjak 2 h, ali levo, Paski Kozjak 1,5 h). Precej strmo se vzpnemo do slikovite brunarice (V 4). Na naslednjem križišču (750 m n. v. ← [8]), kilometer in pol naprej, v travnati dolini, zavijemo levo, v smeri kažipota za Planinski dom Velenje (Desni odcep je na kartah vrisan kot kolo­voz, pa tudi sicer prehod v Atlasu iz lista 90 na 64 ni natančen!). Nadaljujemo po strmem klancu, po zelo ozki, slabi cesti, ki nas pripelje na izravnavo in križišče (780 m n. v. →→ [9]). Na njem gremo ostro desno (Levi odcep se konča pri kmetiji.). V mestoma še naprej strmem vzponu (V 4 z mesti V 5) se po zelo slabi cesti, ki je bolj podobna kolovozu, pripeljemo do domačije na desni (810 m n. v.). Od tod se vzpenjamo v neenakomernem, mestoma zelo strmem vzponu (odseki V 5) do kmetije Pepejak (860 m n. v.) in kapelice. Nadaljujemo na razgledno travnato sedlo (870 m n. v.). Gremo do nasle­dnje kmetije (900 m n. v.), kjer je izravnava. Od tod se vzpenjamo bolj položno. Pripeljemo se na se-delce in stičišče (925 m n. v. → [10]) z asfaltno cesto, ki pride iz doline Pake. Tu zavijemo desno (Sla­ba desna cesta, ki gre navzdol, vodi k domačiji Strgar.) in navzgor po asfaltu, v smeri oznak za Planin­ski dom in Paski Kozjak. Od tod se vzpenjamo neenakomerno in dokaj strmo. Kmalu dosežemo nase­lje vikendov in malo naprej Planinski dom. Nadaljujemo mimo odcepa (960 mn.v.↑ [11]) na desni (To je cesta, ki pelje navzdol k domačiji Kristan.), do konca asfalta in naprej po makadamu. Peljemo se mimo markiranega, strmega kolovoza, ki se odcepi levo. Kmalu sledi izravnava. Od tod gremo ne­kaj sto metrov po bolj valovitem terenu. Nato se vzpnemo v srednje strm klanec in prikolesarimo do odcepa pri peskokopu (1010 mn.v. ←← [12]). Tu zavijemo ostro levo, v smeri oznake za Sv. Jošt (Od­cep ceste, ki gre desno in navzdol, pelje k domačiji Kristan.). Sledi še zadnji, precej razrit klanec, ki drži do Sv. Jošta. Pri kapelici in pokopališču (1063 m n. v. →→ [13]) zavijemo ostro desno in po stezi­ci v gozd. Kmalu zagledamo prvo markacijo. Nadaljujemo vzpon po zelo zahtevni stezi (V 5 – V 6), ki je do zadnje strmine tik pod grebenom večinoma prevozna. Na kamniti greben (1135 mn.v.↑ [14]) se lahko povzpnemo le peš. Pot naprej za kolo ni primerna.

▼Spust do Sv. Jošta (1063 mn.v.↑ [13]) poteka po smeri vzpona. Peljemo se mimo cerkvice, šo­le, župnišča in naprej do razcepa (1060 m n. v. → [15]). Tu zavijemo desno in navzdol po bolj zvoženi cesti (Novega odcepa slabe ceste, ki zavije levo, ni na kartah!). Naslednji kilometer se peljemo v po­ložnem spustu po dobri gozdni cesti. Sledi križišče (990 mn.v.↑ [16]), na katerem gremo naravnost. 300 m naprej je spusta konec (980 m n. v.).

▲Pričnemo se položno vzpenjati. Po 500 dolžinskih metrih vzpona pridemo do odcepa slabe ce­ste, ki zavije levo in navzdol. Nadaljujemo še naprej naravnost in položno navzgor. Kolesarimo mimo kmetij na travnatem hrbtu levo pod nami. Kratko se peljemo po ravnem in mimo odcepa kolovoza, ki vodi do kmetij na levi strani ceste. Vozimo se po cesti, prečno čez strm travnat breg, potem pa spet pridemo v gozd. Nadaljujemo mimo odcepa slabe ceste na levi, ki drži navzdol h kmetijam. V zmer­nem vzponu pridemo na sedlo (980 mn.v.↑ [17]). Tu se cepita levo in desno dva slaba kolovoza, kiju ni na kartah.

▼Naslednji kilometer se položno spuščamo. Gremo mimo odcepa kolovoza na levi (960 mn.v.) in peskokopa na desni. Za hip se ponovno vzpnemo čez kratek, položen klanec, potem pa se naslednji kilometer spet rahlo spuščamo. Pridemo na stičišče (900 m n. v. → [18]) z dobro makadamsko cesto, ki pripelje iz Vitanj. Tu zavijemo desno.

▲V zmernem vzponu kolesarimo mimo vikenda na desni. Kmalu postane cesta bolj strma. Pelje­mo se mimo kmetije Lentač (980 mn.v.) in odcepa gozdne ceste na desni. Malo naprej je še en od­cep, ki zavije desno.

▼Nadaljujemo po boljši levi cesti. Pričnemo se rahlo spuščati. 800 m naprej od Lentača zavijemo na križišču (895 m n. v. ← [19]) levo (Desni odcep je cesta, ki se vzpenja k domačiji Tonač.). Peljemo se navzdol in mimo kmetije Repnik, kije na izrazitem levem ovinku. Nadaljujemo položen spust. Pri­bližno 400 m naprej od kmetije je začetek kratkega vzpona po ozki, slabi cesti, ki pelje po travnatem hrbtu. Na vrhu klanca je pod daljnovodom križišče (880 m n. v. ←[20]). Na njem zavijemo levo (Atlas je na tem območju zelo netočen, prehod iz lista 91 na 65 pa je popolnoma napačen!). Naslednji kilo­meter in pol do kmetije Krivec (860 m n. v.) se peljemo v rahlem spustu. Malo naprej od omenjene kmetije je na levi odcep s kažipotom za Žabrže. Od tod nadaljujemo po ravnem, čez čistino in do zna­menja ter table Brdce. Nekaj časa se vozimo še po ravnem, potem pa gremo rahlo navzdol, okoli hri­ba in mimo peskokopa ter razpadajoče hiše na desni. 200 m naprej je prevoj in začetek položnega spusta, ki nas pripelje do odcepa (780 mn.v. →→ [21]). Tu zavijemo ostro desno (Cesta, ki gre ostro levo, pelje k domačiji Zg. Medved.). V zmernem spustu pripeljemo na križišče (720 mn.v. ←← [22]) pri kmetiji Zg. Orličnik. Tu zavijemo ostro levo in navzdol (Odcep, ki gre desno in navzgor, pelje h Kra-guljčku; na kartah je vrisan kot kolovoz.). V bolj strmem spustu se peljemo mimo odcepa (625 mn.v. →→ [23]) za domačijo Sp. Medved in naprej do začetka asfalta. Po njem se spustimo mimo domačije Mark (580 m n. v.). Nadaljujemo bolj položno skozi gozd, potem pa spet pridemo na čistino in v vas Zavrh (500 m n. v.). Tu je veliko odcepov. Sledimo najbolj logični smeri, ki pelje navzdol v dolino po­toka Dobrnica. Tu pridemo na stičišče (370 m n. v. ← [24]) z asfaltno cesto Parož – Dobrna. Zavijemo levo. Po ravnem se pripeljemo na izhodišče – v Dobrno.

KOMENTAR

To je mestoma presenetljivo strma tura po odmaknjenih krajih, kjer živijo malo čudni ljudje, od kate­rih je težko dobiti natančnejše podatke o cestah in smereh, saj je Atlas Slovenije prav na tem pod­ročju obupno netočen. Kot dodatna zanimivost – klanec v vasi Klanec je zagotovo eden najbolj strmih asfaltnih vzponov, kar sem jih prevozil pri nas!

KOLESARSKI SERVIS

Velenje, Ciklo Šport, Lipa 55, tel. 063 852 930