This page as PDFPDF.

III+

Lašček

67

**

Področje: Notranjska in primorska
Območje: iz Kanala na najvišji vrh planote Lokovec, ki se dviga nad Čepovansko dolino, po­tem pa čez Banjšice v soško dolino
Izhodišce: Kanal (103 m n.v.)
Karte: Atlas Slovenije 120,121; Posočje 1: 50 000 (delno)
Dolžina (km): 47
Višinska razlika (m): 1040
Čas vožnje: 4:30
Nošenje kolesa: 0
Zahtevnost vzpona: do Levpe V 3; od tod do Kala nad Kanalom V 3 - V 4; od Kala nad Kanalom do odcepa za Bremce nad Cvetrežem V 4; od Bremcev pod vrh Laščka V 4 z me­sti V 5; drugo V 2 in V 3
Zahtevnost spusta: izpod Laščka do Bremcev S 3 - S 4; drugo S 2
Zahtevnost skupaj: III+
Značilnosti: tehnično nezahtevna, a precej dolga tura po dobrih in neprometnih cestah; razgled z vrha Laščka je presenetljiv.
Najnižja točka:105 m n.v.
Najvišja točka:1009 m n.v.
Višinski diagram:
Navigcija: [GDB] [GPX] [KML] [LMX] [PLT] [QUO] [WPT] [Google maps]

OPIS

▲V središču Kanala (103 m n. v. ↑ [1]) gremo naravnost, v smeri kažipota za Kal nad Kanalom. Spr­va se vozimo po ozki ulici med hišami. Po 500 m pričnemo položen vzpon. Kmalu pridemo do mostu čez potok Oševlje (140 m n. v.) in v zaselek Bodrež (172 m n. v.). Nekaj časa se peljemo po ravnem, potem pa v položnem spustu do železniškega mostu (140 m n. v.), ki je vzporeden s cesto. Od tod na­daljujemo srednje strm vzpon po asfaltni cesti, ki nas pripelje v Avče. Na križišču (192 m n. v. ← [2]) v središču vasi zavijemo levo (Desni odcep gre v dolino potoka Avšček.). Malo naprej kolesarimo mi­mo odcepa (195 mn.v. ↑ [3]) in kažipota za železniško postajo. Čez ostri desni ovinek zavijemo v pr­vo serpentino in nadaljujemo po nekaj naslednjih do cerkvice Marije Snežne. Tuje odcep (340 m n. v. ↑ [4]) za vas Avšje, ki zavije levo. V zmernem vzponu se peljemo do naslednjega odcepa (400 m n. v. ↑ [5]) in kažipota za Zavrh na levi. Še naprej gremo naravnost in se od tod do D. Levpe (420 m n. v.) vzpenjamo bolj položno.

▼Z vasi se rahlo spustimo do odcepa (405 m n. v. →→ [6]) s kažipotom za Bizjake. Sledi klanec navzgor in zaselek Sukavec (430 m n. v.). Nadaljujemo mimo odcepa (460 mn.v. ↑ [7]) za žago, ki gre levo in naprej do neoznačenega odcepa (475 mn.v. ↑ [8]) na desni, ki pelje navzdol v vas Zabr-do. Od tod se vozimo v precej bolj strmem vzponu do vasi Koprivišče (575 m n. v.). Nadaljujemo bolj strmo mimo odcepa (620 m n. v. →→ [9]) za Dol. Peljemo se naprej v Kal nad Kanalom. Na začetku kraja zavijemo na križišču (670 m n. v. ← [10]) levo, v smeri kažipota za Cvetrež (Desna cesta pelje v vas Murovci.). V strmem, kilometer in pol dolgem vzponu po asfaltni cesti (V 4) prikolesarimo v zase­lek Cvetrež. Na križišču (770 m n. v. → [11]) v vasi zavijemo desno, v smeri kažipota za Most na Soči (Leva cesta pelje v smeri kažipota za vas Hoje.). Nadaljujemo strm vzpon po precej ožji asfaltni cesti, ki drži na sedlo (850 m n. v. → [12]), kilometer in pol oddaljeno od Cvetreža. Tu zavijemo z asfalta de­sno na gozdno cesto, ki se takoj razcepi. Gremo po desni, boljši cesti, v smeri oznake za Bremci (Slabša cesta levo, ki se spušča rahlo navzdol, pelje v smeri oznake za Lašček in je hkrati markirana pot; vzpon na Lašček je možen tudi po varianti, ki nas pelje mimo domačije Senebik do kmetije Lašček, 100 m pod vrhom istoimenskega hriba.). Nadaljujemo po cesti skozi gozd, nekaj časa še ra­hlo navzgor, potem pa po bolj valovitem terenu do odcepa (880 m n. v. ←[13]). Zavijemo levo, v sme­ri oznake za Bremce (Cesta, ki gre naravnost, pelje v Murovce.).

▼Najprej se položno spustimo v dno (855 m n. v. ↑ [14]) plitve doline, kjer se levo odcepi slab ko­lovoz.

▲Sledi kratek in strm klanec (V 4). Po njem pridemo do odcepa (880 m n. v. ↑ [15]) slabe gozdne ceste na desni (Ta pelje k domačijam na Lokovcu.). Gremo naravnost in se v nekaj manj strmem vzponu pripeljemo do odcepa (935 m n. v. ↑ [16]) kolovoza, ki zavije desno. Gremo rahlo levo in na­prej po cesti v smeri oznake za Bremci Kal. Po zelo razgibanem terenu se vozimo malo navzgor, malo navzdol, v povprečju pa se vzpenjamo, vse do izrazitega ostrega desnega ovinka. Po zadnjem klancu pridemo na čistino in do domačije Bremci (960 mn.v. ↑ [17]). Pred hišo je ceste konec. Naprej se vo­zimo po markirani travnati mulatjeri. Po približno 1 km srednje zahtevnega vzpona prikolesarimo na travnato sedlo (1010 m n. v. ↓ [18]) pod vrhom Laščka. Na vrh gremo peš po markirani, zaraščeni in kamniti stezici, ki se začne nekaj višje v pobočju na desni (Ta pot za vožnjo ni primerna!).

▼Spust s sedla mimo Bremcev do že prevoženega križišča (880 m n. v. ← [13]) poteka po smeri vzpona (Vmes je nekaj kratkih vzponov.). Na križišču gremo levo v smeri za Murovce. Do razcepa, kije 500 m naprej, se rahlo spuščamo(Ga ni na karti; desni krakje nova, nekaj slabša cesta.). Nadaljuje­mo po levem kraku. Kmalu pridemo na veliko poseko in gremo mimo odcepa gozdne ceste na levi (855 m n. v. ↑ [19]), ki je na kartah vrisana kot kolovoz s slepim koncem. Malo naprej je še en odcep (850 m n. v. ↑ [20]) na novo razrite gozdne ceste, ki gre v klanec na levi (na kartah je to kolovoz, ki vodi na vrh hriba Senčin). Peljemo se naprej po cesti, ves čas po ravnem, mimo odcepa (870 mn.v. ↑ [21]) še ene ceste za Senčin, ki zavije v klanec na levi. Tu gremo rahlo desno, nekaj sto metrov po rav­nem, potem pa v položnem spustu v zaselek Trščaki (750 m n. v.). Malo naprej pridemo na asfaltno cesto (740 m n. v. ← [22]) Kal nad Kanalom – Murovci. Tu zavijemo levo in se spustimo rahlo navzdol v zaselek Murovci (715 m n. v.; hišne številke spadajo pod Kal nad Kanalom!). Naslednji dober kilo­meter se peljemo po ravnem. Na križišču (720 m n. v. →→ [23]) zavijemo ostro desno v smeri kažipo­ta za Grgar in Banjšice (Cesta, ki gre levo, pelje v smeri kažipota za Čepovan.). Kratko se spustimo položno navzdol do odcepa (700 mn.v. ↑ [24]) na desni (Ta pelje v vas Pertovti.).

▲Tu se začne položen vzpon. Po njem pridemo na sedelce (740 m n. v.) na planoti in križišče (740 m n. v. →[25]), kije malo naprej.

▼Zavijemo desno, v smeri kažipota za Mrcinje (Cesta, ki gre naravnost, pelje v vas Podlešče.). Po makadamu se pripeljemo v vas Trušnje (700 m n. v. → [26]). Tu se združimo z asfaltno cesto iz Po-dlešč. Zavijemo desno, kolesarimo skozi vas in navzdol v zaselka Podgrič in Mrcinje. Tu se nam z leve pridruži (640 mn.v. ↑ [27]) asfaltna cesta iz vasi Lohke. Gremo naravnost in 250 m naprej, na začet­ku vzpona, zavijemo desno na gozdno cesto (655 m n. v. → [28]). Ta je na kartah vrisana kot kolovoz. Po njej nadaljujemo srednje strm spust. Na prvem izrazitem razcepu (400 m n. v. ↑ [29]), približno 2,5 km naprej, gremo naravnost in rahlo navzgor (Slabši odcep, ki zavije ostro desno, pelje navzdol; to je krožna cesta.).

▲Malo naprej začnemo srednje strm vzpon po SV pobočjih Avškega Kuka. Po 80 višinskih metrih pridemo na izravnavo (480 m n. v.), potem pa moramo še nekaj časa položno navzgor. Kmalu se pri­peljemo (450 m n. v. →[30]) na precej slabo makadamsko cesto Kanalski vrh – Bodrež.

▼Zavijemo desno in se po serpentinah spustimo (Mestoma je cesta kamnita in razrita.) v dolino. Tu pridemo (180 m n. v. ← [31]) na asfaltno cesto Avče – Kanal. Zavijemo levo in v rahlem spustu ko­lesarimo na izhodišče – v Kanal.

KOMENTAR

Tura poteka po večinoma zelo dobrih asfaltnih, makadamskih in gozdnih cestah. Ker so to redko po­seljeni, precej odmaknjeni predeli, prometa ni veliko, tako da lahko nemoteno uživamo v lepih raz­gledih. Pot nas namreč vodi čez odprt planotast svet. Tehnično je vožnja nezahtevna, a kljub vsemu precej dolga, zato nas lahko bolj utrudi, kot kaže ocena, še posebej če se odpravimo v poletni vročini (Slednje odsvetujem, najprimernejši čas za ta izlet je zgodnja pomlad ali pozna jesen.). Še posebej priporočam kratek peš vzpon na vrh Laščka, hriba, ki se na prvi pogled zdi preveč poraščen in nezani­miv. A videz vara. Z jase na vrhu je namreč prav neverjeten razgled!

SEZNAM KOLESARSKIH SERVISOV

Nova Gorica, Djak Daniel, Grčna 7, tel. 065 23 892

Nova Gorica, Bišport, Gradnikove brigade 53, tel. 065 28 278