Magisterij

 

Povečanje izkoristka pri proizvodnji senzorjev tlaka za avtomobilske aplikacije

Prikazan je postopek izboljšanja izkoristka kalibracijskega procesa pri proizvodnji senzorjev tlaka za avtomobilske aplikacije. Osnovna ideja prikazanih postopkov je vpeljava dodatnega koraka, ki izloča potencialno slabe senzorje še preden nastopi dolgotrajen proces kalibracije. Dodatni korak je časovno zanemarljiv, obenem pa preprečuje, da ostala priključna mesta v kalibracijskem sistem neizkoriščena zaradi slabih senzorjev, ki vstopajo v proces kalibracije. Opisan algoritem razvrščanja temelji na iskanju korelacijskih faktorjev med karakteristiko
opazovanega senzorja in posplošeno karakteristiko vseh dobrih senzorjev do nekega danega trenutka. Vrednosti referenčnih kriterijev, odločilnih pri ugotavljanju in izločanju potencialno slabih kosov se pri tem stalno prilagajajo glede na zgodovino rezultatov prehodno dobro izdelanih senzorjev. Podani so empirični rezultati iz realne proizvodnje senzorjev tlaka v podjetju HYB iz Šentjerneja. Rezultati ponazarjajo prednosti opisanih postopkov in izboljšanje izkoristka proizvodnih kapacitet pri izdelavi senzorjev tlaka.

Celotno delo v PDF.

Predavanje.

This page as PDFPDF.