Pravila gorskega kolesarjenja

 

varujmo naravo

 • Po gozdovih, travnikih, poljih in drugih vrstah brezpotja se ne vozimo.
 • Ne povzročajmo hrupa, zato pritrdimo vse dele kolesa, naravnajmo zavorne čeljusti tako, da ne bodo cvilile, in vozimo čim tiše.
 • Pri spustih se izogibajmo odvečnemu zaviranju.
 • V obdobju deževnega vremena ali takoj po njem izbirajmo take ture, ki ne potekajo po slabih kolovozih, pešpoteh ali stezah.
 • Upoštevajmo pravila vedenja, ki veljajo pri hoji v gore (ne prožimo kamenja, ne odmetavamo odpadkov, ne vpijemo, v kočah za seboj pospravljamo itd.).

vzpostavimo prijazno sožitje z drugimi obiskovalci in domačini

 • Vozimo se tako, da ne plašimo ah ogrožamo pešcev in drugih kolesarjev.
 • Pri srečanjih na mestih, kjer ni prostora hkrati za kolesarja in pešca, se pravočasno ustavimo in dajmo slednjemu prednost.
 • Ob koncu tedna in v visoki dopustniški sezoni se izogibajmo odsekov, po katerih potekajo glavne planinske poti.
 • Obzirna vožnja in prijazen pozdrav bosta otoplila odnose s pešci. Obvezen je vsaj kratek “kimoglav”!
 • Po planinskih pašnikih, kjer se pase živina, se vozimo počasi in pazimo, da je ne plašimo. Še posebej velja to pravilo pri prehodu skozi strnjeno čredo živali na poti.
 • Zapirajmo za seboj zapornice, lese in druge vrste premičnih ograd.
 • Ne snemajmo električnih pastirjev in jih prestopajmo na mestih, ki so za to pripravljena.
 • Ne trgajmo sadja in drugih domačih, povrtnin, ki so zasebna last.
 • Pri prečkanju dvorišč domačij se vozimo počasi ali pojdimo peš.
 • Spoštujmo lastnino drugih in upoštevajmo opozorilne napise.
 • Upoštevajmo tudi pravila vedenja, ki veljajo pri hoji v gore.
This page as PDFPDF.