LED Svetilka, 2. del

 

Naredimo baterijsko svetilko s pomočjo močnostnih LED (2)

V prvem delu smo si ogledali, kako izdelamo LED svetilo s pomočjo treh močnostnih belih LED in kako jo napajamo s konstantnim tokom. Nakazali smo tudi, da lahko takšen to­kovni vir nadzorujemo s pomočjo PWM signala. V tem delu si bomo ogledali dodatek k tokovniku, ki uporablja majhen PSoC proizvajalca Cypress. Uporabili bomo dve tipki in štiri dodatne LED za indikacijo. Poleg LED bomo na PSoC priklo­pili tudi alfanumerični LCD, ki bo prikazoval stanje baterije ali alarm zaradi previsoke temperature.

Prispevek je bil objavljen v reviji Svet elektronike, maja 2008.

Prispevek v PDF.

This page as PDFPDF.