Pregled

 

Pregled zavarovane naravne in kulturne dediščine

Zavarovana naravna in kulturna dediščina. Z občinskim odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni list RS, številka 38/92) so bili zavarovani:

 • naravna rezervata
 • naravni spomeniki
 • spomenik oblikovane narave
  • drevored pred samostanom Pleterje
 • arheološko območje
  • Mihovo – lokacije Tisovec, Trnišče, Zidani gaber, Na hribcu, Grobišče, Gradišče, Oštras, Vlaška pot, Cerov Log, Novi Prežek, Mihovo, Gorenje Vrhpolje in Gradec nad Mihovim
 • zgodovinski območji
  • območje zadnjih bojev IV. bataljona Cankarjeve brigade na Javorovici
  • območje kmečkega punta Mehovo
 • arheološki spomenik
  • prazgodovinska gomila na Puščah pri Dolžu
 • gradova
  • razvaline starega gradu Prežek
  • grad Prežek
 • sakralni spomeniki
  • cerkev sv. Miklavža na Gorjancih
  • cerkev sv. Kozme in Damijana v Dolžu
  • stara gotska cerkev v samostanu Pleterje
  • cerkev sv. Janeza Krstnika v Gabrju
  • cerkev sv. Urbana v Gorenjem Vrhpolju
  • cerkev sv. Nikolaja nad Pangrč Grmom
  • cerkev Marijinega rojstva v Šmarju
  • cerkev sv. Primoža in Felicijana v Velikem Cerovcu
  • kapela Marije Pomagaj pri Vinji vasi
 • etnološki spomenik
 • zgodovinski in memorialni spomeniki
  • izvir Gospodična
  • knjižnica v samostanu Pleterje
  • partizanska bolnišnica Kira v dolini Pendirjevke
  • grob padlim borcem in žrtvam na pokopališču v Dolžu
  • grob s spomenikom borcem in žrtvam na pokopališču v Gabrju
  • grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam na pokopališču v Šmarju
  • spominska plošča Kotarjevi družini v Velikem Banu
This page as PDFPDF.