Drevesna naravna dediščina

 

Med drevesno dediščino uvrščamo drevesa, ki se odlikujejo po debelini, višini ali starosti. Žal za gorjanske gozdove nimamo dovolj podatkov, podrobneje pa poznamo številna vaška drevesa, med katerimi izstopajo vaške lipe.

V Gorenjem Vrhpolju raste sredi vasi turška lipa z obsežnim koreničnikom in prsnim obsegom 625 cm, mogočne lipe lahko občudujemo tudi na Vrheh pri Dolžu, na Javorovici, v Pangrč Grmu in pri gradu Prežek. Velikokrat stojijo košate lipe tudi pri podružničnih cerkvah. Takoje pri cerkvi sv. Urbana v Gorenjem Vrpolju lipa s prsnim obsegom 680 cm in v Gabrju pri cerkvi sv. Janeza lipa z obsegom 400 cm. V vaseh je dobro ohranjeno tudi visokoraslo sadno drevje, ki sooblikuje značilno podobo naselij v kulturni krajini.

Črna lica je košenica na Gorjancih v bližini Miklavža, kjer uspeva mokovec.

This page as PDFPDF.