This page as PDFPDF.

III

Dobrovlje

32

**

Področje: Kamniško-Savinjske alpe
Območje: iz Braslovč na dolgo, planotasto kraško hribovje, potem pa v spustu na Vransko
Izhodišce: Braslovče (300 m n.v.)
Karte: Savinjska dolina 1: 50 000; Atlas Slovenije 89, 88, 110, 111
Dolžina (km): 42
Višinska razlika (m): 765
Čas vožnje: 4:45
Nošenje kolesa: 0
Zahtevnost vzpona: V 3 - V 4
Zahtevnost spusta: od Sv. Jošta do sedla Lipa S 4 z mesti S 5; drugo S 2 in S 3
Zahtevnost skupaj: III
Značilnosti: dolga, mirna tura po gozdnati planoti, z zanimivim spustom mimo Sv. Jošta
Najnižja točka:298 m n.v.
Najvišja točka:996 m n.v.
Višinski diagram:
Navigcija: [GDB] [GPX] [KML] [LMX] [PLT] [QUO] [WPT] [Google maps]

OPIS

▲Pri cerkvi v Braslovčah (300 m n. v. ← [1]) zavijemo levo, v smeri kažipota za Jezero (Desna cesta pelje v M. Braslovče.). Peljemo se navzgor po asfaltu in čez hribček, potem pa položno navzdol do je­zera in gostišča. Tu je ceste konec. Naprej gremo po markirani pešpoti, ki vodi tik ob jezeru. Malo na­prej pelje pot čez travnik. Kolesarimo mimo markacije na kozolcu. Za njim pridemo na bolj izrazit ka­mniti kolovoz. Po njem se strmo vzpnemo do makadamske ceste in zaselka G. Podvrh (360 m n. v. → [2]). ▼Tu zavijemo desno in se peljemo po makadamu rahlo navzdol, vse do stika (355 m n. v. ← [3]) z asfaltno cesto iz Letuša.

▲Zavijemo levo in v zmernem vzponu dosežemo kmetijo Rovšnik (420 m n. v.), ki je na levi strani ceste. Naprej je vzpon bolj strm. 300 m od domačije je odcep (425 mn.v.↑ [4]) gozdne ceste, ki za­vije desno in navzdol k domačiji Lesnik. Mi gremo naravnost in naprej po asfaltu. V položnem vzponu kolesarimo čez desni ovinek serpentine in malo naprej čez naslednji, levi ovinek (600 m n. v., desno je odcep kolovoza na Podgorski hrib). Na tem delu se peljemo v položnem, neenakomernem vzponu. Slab kilometer naprej od omenjenega odcepa je križišče (680 m n. v. ← [5]). Na njem zavijemo levo, po asfaltu (Desni odcep pelje v smeri kažipota za Sv. Urban in Nazarje.). Kmalu pridemo iz gozda na čistino. Gremo mimo odcepa (720 m n. v.→ [6]) gozdne ceste, ki zavije levo, nadaljujemo pod hri­bom Brezovec in naprej po kratkih asfaltnih serpentinah na sedelce (744 mn.v.↑ [7]. Tu je zname­nje in odcep makadama, ki zavije levo in navzdol k domačiji Napotnik.

▼Nadaljujemo naravnost in rahlo navzdol, mimo Doma na Dobrovljah in vlečnice, ki je malo na­prej.

▲Na križišču (660 m n. v. ← [8]) na koncu položnega spusta zavijemo levo, po asfaltni cesti, v smeri kažipota za Čreto (Desno je makadamska cesta in smernik za Nazarje.). 50 m naprej od križišča je odcep makadamske ceste, ki vodi v levo (Na kartah je napačno vrisana pred omenjenim križiščem.). Nadaljujemo po asfaltu, ves čas položno navzgor po dolini, potem pa čez pašnik. Pelje­mo se mimo odcepa gozdne ceste, ki zavije desno (Cesta je pripravljena za asfaltiranje in je ni na kar­tah!). 300 m naprej je še en odcep, ki zavije ostro desno (780 mn.v.↑ [9]). To je cesta do domačije Predovnik. Še naprej kolesarimo naravnost in rahlo navzgor. Sledi odcep na desni, ki vodi navzgor (Te ceste ni na kartah!). Peljemo se mimo do križišča (830 m n. v. →[10]), kjer je konec klanca in asfalta. Zavijemo desno, v smeri kažipota za Čreto (Levi smernik in cesta je za Sv. Janeza in Pavla.). 500 m naprej je na travnatem sedlu pri kapelici naslednje križišče (820 m n. v. → [11]). Zavijemo desno, v smeri markacij (Cesta naravnost gre k domačiji Destovnik.). V zmernem vzponu se pripeljemo do kmetije Javoršek (905 mn.v.↑ [12]).

▼Sledi položen spust mimo kmetije Jegovnik in naprej do križišča (880 m n. v. ←[13]).

▲Tu zavijemo levo in navzgor (Desna cesta je za domačijo Kraple.). Nadaljevanje poteka skozi gozd. Vozimo se po valovitem terenu, potem pa se čez strm klanec vzpnemo na čistino in v nadalj­njem vzponu na oster, razgleden travnat greben. Po njem kolesarimo do kmetije in cerkvice Sv. Kata­rine (920 m n. v.).

▼Tu gremo naprej in levo ob cerkvici, potem pa kratko navzdol do križišča (900 m n. v. →→ [14]). Na njem zavijemo ostro desno (Cesta, ki pelje naravnost in navzdol, vodi v Ropasijo.). Nadaljujemo ob robu močvirnate dolinice s potokom. Za njo pridemo v gost smrekov gozd in do križišča, kjer je spominska plošča Štajerskemu bataljonu.

▲Na tem križišču (895 m n. v. ← [15]) zavijemo levo (Desna cesta gre k domačiji Farbanca.) in se kratko vzpnemo navzgor, potem pa se peljemo po ravnem do odcepa (890 m n. v.→[16]) zaraščene gozdne ceste na levi (To je bližnjica, ki pride s ceste pod Sv. Katarino.). Tu gremo desno in naprej po cesti položno navzgor. Nadaljujemo po zelo razgibanem terenu, ves čas po gozdu, malo gor, malo dol. Po dobrem kilometru od zadnjega križišča se začne nekoliko bolj strm klanec, a kmalu sledi izrav­nava. Naslednja dobra 2 km se vozimo pod Tolstim vrhom, po ravnem ali rahlo navzdol. Mimo razpa­dajoče kočice na levi pridemo do križišča (920 m n. v. ← [17]), kjer gremo levo in navzgor (Cesta, ki zavije desno in navzdol, pelje h Koči na Krašici.). Naslednji kilometer do partizanskega spomenika in križišča (980 m n. v. →→ [18]) se peljemo v zmernem vzponu. Na križišču gremo ostro desno in po cesti na sedlo pri lovski opazovalnici (1010 mn.v.↑ [19]).

▼Gozdna cesta gre še naprej (Na kartah je vrisan kolovoz.). Po nekaj sto metrih pridemo na stik (995 m n. v. → [20]) z markiranim kolovozom Planine – Sv. Jošt. Tu zavijemo desno (Leva smer gre k domačiji Planine.) in v srednje strmem spustu prikolesarimo do Sv. Jošta. Gremo čez dvorišče kmeti­je in naprej po slabem, travnatem kolovozu. Približno 150 m naprej od hiše zavijemo na razcepu (940 m n. v. ←[21]) po levem kraku, ki gre navzdol, v smeri sedla Lipa. Začetek kamnitega kolovoza je strm. V srednje težkem spustu (S 4 z mesti S 5) po mestoma precej strmem kolovozu pridemo na maka­damsko cesto Šmartno ob Dreti – Vransko, ki se ji pridružimo na sedlu Lipa (721 m n. v. ← [22]). Tu zavijemo levo in se v zmernem spustu pripeljemo v vas Vologa (588 mn.v.↑ [23]), kjer se začne as­falt. Zdrvimo skozi zaselek Prapreče (402 mn.v.f [24]) in naprej na Vransko (340 m n. v. ← [25]). Tu zavijemo levo in se peljemo skozi kraj do odcepa ceste za Selo pri Vranskem. Za vrnitev na izhodišče, to je v Braslovče, je več možnosti. Najkrajša in najnevarnejša je po glavni cesti Vransko – Celje do od­cepa za Braslovče. Druga varianta je po kolovozu v Čeplje in skozi Ojstriško vas in Dragopolje nazaj v Braslovče, tretja pa skozi Prekopo in Podvrh v Braslovče (Tu je nekaj dodatnega vzpona.).

KOMENTAR

To je dolga, prijetna tura po dobrih cestah in kolovozih, brez tehničnih težav. Najzanimivejši del je okoli Sv. Jošta, odkoder je tudi lep razgled.

SEZNAM KOLESARSKIH SERVISOV

Celje, Završnik Vinko, Ljubljanska 16, tel. 063 482 031

Žalec, Liljana Novak, Ivanke Uranjek 6, tel. 063 712 250