This page as PDFPDF.

III+

Čofatijev vrh

26

***

Področje: Kamniško-Savinjske alpe
Območje: iz Črne na Koroškem na samotni vrh med dolinama rečic Tople in Koprivne
Izhodišce: Črna na Koroškem (573 m n.v.)
Karte: Kamniške in Savinjske Alpe 1: 50 000; Savinjska dolina 1: 50 000; Atlas Slovenije 61,60
Dolžina (km): 32
Višinska razlika (m): 1032
Čas vožnje: 4:00
Nošenje kolesa: 0
Zahtevnost vzpona: V 4 z odseki V 5; od konca ceste po kolovozu na Čofatijev vrh V 5
Zahtevnost spusta: s Čofatijevega vrha do obračališča S 4; drugo S 2 - S 3
Zahtevnost skupaj: III+
Značilnosti: tura brez tehničnih težav, ki poteka po dobrih cestah, v samotnem in slikovitem okolju.
Najnižja točka:576 m n.v.
Najvišja točka:1601 m n.v.
Višinski diagram:
Navigcija: [GDB] [GPX] [KML] [LMX] [PLT] [QUO] [WPT] [Google maps]

OPIS

▲V Črni na Koroškem (573 m n. v. ↑ [1]) zavijemo v dolino reke Meže. Peljemo se skozi Pristavo in mimo odcepa (600 nn.v.↑ [2]) za Bistro na levi. Nadaljujemo do križišča (627 m n v. ↑ [3]) pri so­točju Meže in Helenskega potoka. Tu gremo naravnost (Desna asfaltna cesta pelje v Podpeco.), prečkamo most in nadaljujemo skozi zaselek, ves čas položno navzgor ob rečici Meži. Kilometer in pol naprej je naslednje križišče (665 m n. v. → [4]). Na njem zavijemo desno, v smeri kažipota za Dolino Tople (Cesta, ki gre levo, pelje v smeri kažipota za Luče.). 300 m naprej se začne strm vzpon po zelo slabem asfaltu, ki je mestoma popolnoma odnesen (V 4). Še naprej se vzpenjamo, gremo mimo od­cepa slabe gozdne ceste, ki zavije čez mostiček levo. Naslednji kilometer se peljemo v položnem vzponu. Gremo mimo kapelice, odcepa (830 mn.v.↑ [5]) za kmetijo Burjak in odcepa pešpoti k Do­mu na Peci. V srednje strmem vzponu se pripeljemo do odcepa (910 m n. v. ↑ [6]) za kmetijo Florin in malo naprej (960 mn.v.↑ [7]) za domačijo Kordež. Naslednji klanec je zelo strm (V 4 – V 5). Nad ru­dniško hišico je razcep (1090 m n. v. ←← [8]), kjer zavijemo ostro levo (Odcep, ki gre naravnost, pe­lje k rudniku.) in kolesarimo mimo kapelice na dvorišče kmetije Končnik (1130 m n. v.). Peljemo se čez dvorišče in na izravnavo. Malo naprej je križišče (1160 m n. v. ←[9]) pri spomeniku. Tu zavijemo levo (Odcep, ki gre naravnost, vodi po robu travnate doline navzgor.) in se peljemo po ravnem, mimo hiše ter do naslednjega odcepa (1160 m n. v. → [10]). Na njem zavijemo desno in nadaljujemo po ce­sti v klanec (Levi odcep pelje h kmetiji Čofati.). Sledi ponoven strm vzpon (V 4 – V 5) do odcepa (1233 m n. v. ←← [11]) nad Končnikovim hlevom. Tu gremo ostro levo, po bolj zvoženi cesti (Desno v klanec pelje cesta, ki se slepo konča.). Nadaljujemo vzpon, ki nas privede do križišča (1310 m n. v. →→ [12]). Na področju, imenovanem Končnikovejame (Odtod do Prevala sta Atlas Slovenije in kar­ta Savinjska dolina neuporabna, natančna je le karta Kamniške in Savinjske Alpe, izdaja 1996!). Na njem zavijemo ostro desno (Levi odcep pelje na Dolgo Frato.). Peljemo se mimo odcepa slabe goz­dne ceste, ki gre levo (Na kartah ta odcep ni vrisan.). Po naslednjem kilometru srednje strmega vzpo­na pridemo na odcep (1380 m n. v. ←← [13]) za Čofatijev vrh, kjer zavijemo ostro levo (Cesta narav­nost pelje na sedlo Preval.). V srednje strmem vzponu (V 4) prikolesarimo do obračališča in konca slabe gozdne ceste (1530 m n. v. →[14]). Odtod nadaljujemo desno po zelo strmem kolovozu (V 5), ki nas pripelje do lovske opazovalnice na vrhu (1605 m n. v. ↓ [15]) Čofatijevega vrha.

▼Spust do znane ceste (1380 m n. v.←[13])Topla – Preval poteka po smeri vzpona. Tu zavijemo levo in nadaljujemo naravnost. Z vrha do obračališča je spust S 4, naprej do opisanega stičišča pa S 3.

▲Sledi vzpon na sedlo Preval, kjer je križišče (1413 m n. v. ←[16]). Na njem zavijemo levo in navz­gor po klancu, potem pa skozi leso (Desni odcep, ki se spušča, pelje na sedlo.). Naslednjih 300 m poteka po ravnem, potem pa se začne spust.

▼Nadaljujemo položno navzdol do križišča (1405 m n. v. →→ [17]) pod Šoparjevim vrhom. Tu za­vijemo ostro desno (Levi odcep pelje proti Tevčevi Frati). Nekaj sto metrov naprej je na ovinku odcep

slabe ceste (1320 m n. v. ←←[18]), ki vodi proti meji. Tu gremo ostro levo in skozi leso do kmetije Le-drovec (1300 m n. v.). Zapeljemo se čez dvorišče in malo naprej še skozi eno leso. Nadaljujemo mi­mo kapelice, potem pa tik ob državni meji, vse do odcepa (1200 m n. v. ↑ [19]) za kmetijo Sopar. Na križišču pri potoku Koprivna (1190 m n. v. ←[20]) gremo levo in navzdol po najbolj zvoženi in najširši cesti (To križišče na kartah ni točno vrisano, še posebej odcep za kmetijo Kumer, ki je na kartah neko­liko nižje, kot je v resnici!). Druge ceste so: na nasprotnem bregu navzgor je tista, ki gre k Sv. Ani, de­sno je cesta na planino Luža in Jekel, levo in navzgor pa cesta h kmetiji Sopar. Nadaljujemo spust ob potoku Koprivna. Ves čas se vozimo naravnost, do začetka asfalta (940 m n. v.), ki je slabe 3 km na­prej od opisanega križišča. Sledita kmetija Lipold in odcep (840 m n. v. ↑ [21]). Tu gremo naravnost (Desna cesta pelje na Olševo in k Sv. Jakobu.). Kolesarimo mimo šole v Koprivni, ki je na levi, in na­daljujemo naprej ob reki Meži do znanega sotočja s Toplo (665 m n. v. ↑ [4]). Od tod se po smeri vzpona vrnemo na izhodišče – v Črno na Koroškem.

KOMENTAR

Čeprav se ves čas peljemo po makadamskih in asfaltnih cestah, je to izredno lepa in razmeroma zah­tevna tura. Če smo pri volji, obiščimo še Sv. Ano, idilično cerkvico na pobočjih nad dolino Koprivne. Zanimivo je tudi, da ponekod cesta poteka kar čez dvorišča domačij. Pri tem se lahko počutimo kot vsiljivci, a kaj hočemo, saj nismo mi krivi, da seje nekdo odločil speljati jo prav mimo hišnih vrat.

KOLESARSKI SERVIS

Prevalje, Šprikla, Perzonali 3, tel. 0602 32 858