Od rimske dobe do fevdalcev

 

Spodaj je “nekaj” vprašanj za snnov zgodovine od rimskega cesarstva do fevdalcev.

Začetki rimske dobe

 1. Opiši lego Apeninskega polotoka.
 2. Katera indoevropska ljudstva so ga poseljevala v prazgodovini?
 3. Kdo so bili Etruščani in v čem so bili dobri?
 4. V nekaj stavkih opiši legendo o nastanku Rima.
 5. Kdo je bil prvi rimski kralj?
 6. Iz katerega ljudstva so izhajali rimski kralji?
 7. Zakaj se kraljevina v Rimu ni obnesla?
 8. Kaj je pridobil Rim pod Etruščani?

Republika

 1. Kdaj je nastala rimska republika?
 2. Kakšna je bila ta ureditev?
 3. Kdo je konzul?
 4. Kdo je vodil vojsko v času vojne in kako se je imenoval?
 5. Kdo je pomagal konzuloma?
 6. Ali je lahko bil predstavnik preprostega ljudstva v senatu?
 7. Kdo je zastopal preprosto ljudstvo?
 8. Kaj je to veto?
 9. Kateri skupini prebivalcev poznaš glede na premoženjsko stanje?

Vojska

 1. Kdo je moral služiti v rimski vojski (koliko časa)?
 2. Kaj so to legije in kako se imenujejo njihovi člani?
 3. Kaj je bila največja sramota za posamezno legijo?
 4. Kakšna opravila so imele legije, ko so prišle na novo ozemlje?
 5. Katere bojne naprave so uporabljali?

Širitev imperija

 1. Kako se je začel širiti Rim?
 2. Kako so Rimljani delili premagana ljudstva?
 3. Kdo od premaganih ljudstev je imel volilno pravico?
 4. Kaj so to punske vojne in koliko jih je bilo?
 5. Kaj so osvojili v 1., v 2. in v 3. punski vojni?
 6. Kdaj so Rimljani postali tudi pomorska velesila?
 7. Kje je ležalo ozemlje rimskega imperija v 70. Letih pr. Kr. ?

Družbeni problemi

 1. Kaj je postal Rim po nagli rasti?
 2. Kaj je širitev povzročila?
 3. Kaj so latifundije in kdo je zaradi njih obubožal?
 4. Kako so kmetje izgubili zemljo?
 5. Kaj so postali?
 6. Kdo jih je podkupil s poceni žitom?
 7. Kaj pomeni geslo »kruha in iger«?
 8. Kaj je povzročil umor dveh bratov tribunov?
 9. Kaj je povzročilo težave v vojski?

Cesarstvo

 1. Opiši triumvirat.
 2. Kdo je bil Julij Cezar in koga je premagal? Kaj mu je prinesla zmaga?
 3. Kaj je povzročilo državljansko vojno in koga je Julij Cezar premagal?
 4. Kaj je postal, oz. za koga se je razglasil po zmagi?
 5. Kakšne reforme je uvedel Julij Cezar v vojski, senatu in na podeželju?
 6. Kako je bil odstavljen?

Gaj Oktavijan Avgust

 1. Kdo so bili Oktavijan, Marko Antonij in Lepid? Kaj so naredili, da bi preprečili vojno po smrti Julija Cezarja?
 2. Kako je Oktavijan vodil državo?
 3. Kaj pomeni Avgust?
 4. Kaj je postal rimski imperij pod vladavino Avgusta?
 5. Kakšne privilegije je imel Avgust?
 6. Čemu je služilo uradništvo?
 7. Kako je porabil denar od davkov?
 8. Kaj pomeni pax romana in kakšen je bil Rim v tem času?
 9. Opiši dva »dobra« cesarja in naštej njuna dobra dejanja.
 10. Opiši dva »slaba« cesarja in njune spodrsljaje.

Gospodarski razcvet

 1. Kje je bila meja rimskega imperija na področju Evrope?
 2. Opiši limes: kaj je to in čemu služi.
 3. Zapiši zunanje meje rimskega imperija, ko je bil ta največji?
 4. Kako imenujemo širjenje rimske kulture? Kako je potekala in kaj jo je pospešilo?
 5. Kakšno vlogo so imele province pri gospodarskem razcvetu rimskega imperija?
 6. Katera je bila najpomembnejša gospodarska dejavnost v rimskem cesarstvu?
 7. Kaj so v rimskem cesarstvu gojili v kmetijstvu?
 8. Naštej nekaj obrti v rimskem cesarstvu.
 9. Zaradi česa je cvetela trgovina?
 10. Kdo je gradil ceste in zakaj? Kako so jih poimenovali?

Življenje v Rimu

 1. Od česa je bil odvisen življenjski slog Rimljanov?
 2. Kaj so akvadukti in čemu so služili?
 3. Kje je živela večina prebivalstva? S čim so se ukvarjali?
 4. Kakšna so bila bivališča bogatih Rimljanov?
 5. Kakšna je bila prehrana Rimljanov?
 6. Kaj v rimski družbi predstavlja družina in kdo je bil na čelu družine?
 7. Kakšna je bila vloga žensk v takratni družbi?
 8. Kaj so delale žene plebejcev?
 9. Kako so živeli otroci?
 10. Opiši sužnje (poreklo, koliko jih je bilo, njihove pravice)
 11. Kdo so gladiatorji?

Bogovi

 1. Ali so Rimljani verjeli le v enega boga?
 2. Od kod izvira njihovo verovanje?
 3. V katere bogove so verovali?
 4. Kdaj se je pojavilo krščanstvo?

Zabava v rimskem imperiju

 1. Kaj so revni redno dobivali od države?
 2. Kaj so prirejali senatorji in cesarji za plebejce?
 3. Kaj je to kolosej in kaj so tam prirejali?
 4. Kje so prirejali komedije in tragedije? Po čigavem zgledu?

Širitev krščanstva

 1. Kje so prebivali Judje v 1. st. pr. Kr. ?
 2. Ali so bili prvi judovski kralji naklonjeni Rimu?
 3. Kdaj je prišlo do upora teh kraljev in kako ga je Rim zadušil?
 4. Kaj je po zadušitvi upora Judovskih kraljev postala Palestina?
 5. Kako so se Judje razdelili po uporu?
 6. Kdo se je rodil v Betlehemu? Kje je odraščal? Kaj je bil po poklicu?
 7. Kakšna javna dela je opravljal Jezus?
 8. Koga je nagovarjalo krščanstvo?
 9. Kaj je pomenilo krščanstvo za reveže?
 10. Kako je Poncij Pilat obsodil Jezusa? Kako so ga obsodili judovski duhovniki?
 11. Kako imenujemo 12 Jezusovih učencev?
 12. Kje so zapisani nauki krščanstva?
 13. Kdo in kako je širil krščanstvo? Kaj je na to vplivalo?
 14. Zakaj so rimski cesarji pričeli preganjati kristjane? Kako?

Vpliv krščanstva na kulturo

 1. Kaj v krščanski kulturi pomeni krst?
 2. Kako so bili kristjani organizirani?

100.Kdo so bili duhovnik, škof in papež?

101.Zaradi česa sta bila pomembna cesarja Konstantin in Teodozij?

102.Kako je krščanstvo vplivalo na družbene vrednote v rimski družbi?

Rimska znanost

103.Kateri dejavniki so vplivali na razcvet rimske kulture in znanosti?

104.Kako se je razvila kartografija in zakaj?

105.Kakšni so bili napredki v medicini?

106.Kakšen vpliv je imela grška filozofija?

107.Kako je bila zabeležena rimska zgodovina?

108.Kaj predstavlja latinščina pri razvoju sodobnih jezikov?

109.Kakšno pisavo so razvili Rimljani?

110.Ali poznaš katero od pravnih načel takratnega Rima, ki velja še danes?

Arhitektura in gradbeništvo

111.Kateri so osnovni gradbeni elementi rimskih stavb?

112.Kako so izdelali beton?

113.Kaj so akvadukti?

114.Kako so uredili kanalizacijo?

115.Kaj je forum in kdaj so ga zgradili? Katere javne zgradbe so ga obkrožale? Kaj je bilo točno na sredi foruma?

116.Kaj so označevali miljniki ob cestah?

117.Katere tehnične pridobitve so iznašli za potrebe vojske in v kmetijstvu?

Umetnost

118.Kdo je najbolj vplival na rimsko kulturo in na katerem področju kulture?

119.S čim so upodabljali množice, bitke in pokrajine?

120.Kako se imenuje tehnika sestavljanja podob iz malih kamenčkov? Kje se je največ uporabljala?

121.Kaj so uporabljali slikarji za podlago svojih umetnin?

122.Kdo je ustanovil prvo knjižnico?

123.Ali sta grška in rimska književnost podobni?

Rimljani na ozemlju Slovenije

124.Zakaj je pomembno mesto Oglej?

125.Kakšen je bil vojaški pomen vzhodnoalpskega področja za Rim?

126.Kakšen je bil gospodarski pomen vzhodnoalpskega področja za Rim?

127.Kako so Rimljani razdelili področje na tleh današnje Slovenije?

128.Naštej pomembne naselbine iz rimskih časov na slovenskih tleh?

129.Kje je potekla kraški zaporni zid? Zakaj so ga zgradili?

130.Kako je potekalo trgovanje na današnjem slovenskem ozemlju v času Rimljanov?

131.Kako se je razvilo kmetijstvo?

132.Katere obrti so bile najpomembnejše?

133.Kaj nas spominja na rimske čase še danes?

134.Kaj so mitreji?

135.Katera je najbolje ohranjena in najvišja stavba pri nas iz časov Rimljanov?

Propad rimskega imperija

136.Kdaj se začne vsesplošna kriza?

137.Kako je rimski imperij slabel in zakaj?

138.Naštej politične probleme.

139.Naštej vojaške probleme.

140.Naštej gospodarske probleme.

141.Naštej družbene probleme.

Poskus reform

142.Kako se je s krizo spopadel Dioklecijan?

143.Kako je Dioklecijan razdelil rimsko cesarstvo?

144.Kdo je preselil prestolnico cesarstva v današnji Istanbul in kako se je mesto imenovalo takrat?

145.Kako je bil od leta 395 razdeljen imperij?

146.Kdo je imperiju zadal dokončen udarec?

Evropski srednji vek

147.Kje so živeli Germani?

148.Kdaj so močno porazili Rimljane (kateri cesar je takrat vladal)?

149.Kako so živeli Germani?

150.Kje so živeli Slovani?

151.S im so se ukvarjali Slovani?

152.Kako so živeli?

153.Kakšnega izvora so bili Germani in Slovani?

Preseljevanja

154.Zakaj so med 4. in 5. stoletjem Germani pričeli vpadati na rimsko ozemlje?

155.Kaj imenujemo s pojmom preseljevanje ljudstev in kdaj je potekalo?

156.Kdo je imel veliko vlogo pri teh selitvah?

157.Kdo je bil Atila in kaj je dosegel?

158.Kako so Germani »dotolkli« Rim?

159.Kdo je uničil Vzhodnorimsko cesarstvo?

Spremenjena Evropa

160.Kdo si je razdelil Zahodnorimsko cesarstvo?

161.V kakšnih odnosih so bila manjša germanska kraljestva?

162.Kdo in kdaj je dokončno uničil bizantinsko cesarstvo?

163.Kakšne so bile spremembe na področju gospodarstva?

164.Kakšne so bile spremembe na področju kulture in kaj se je zgodilo s pismenostjo prebivalstva?

165.Iz katerega jezika so nastali novi, romanski?

166.Katera plemena so prenašala svojo zgodovino v glavnem preko ustnega izročila in v  kakšni obliki?

167.Katere spremembe so bile tako velike, da jih pojmujemo kot pričetek srednjega veka?

Bizantinsko cesarstvo

168.Kako je nastalo Bizantinsko cesarstvo?

169.Kje je ležalo?

170.Kako imenujemo obliko vladavine v Bizantinskem cesarstvu?

171.Kateri je bil uraden jezik v Bizantinskem cesarstvu?

172.Kaj je to Justijanov kodeks?

173.Kako je Justijan prenovil Konstantinopel?

174.Kakšni pretresi so pestili Bizantinsko cesarstvo po smrti Justijana?

175.Do kdaj je Bizantinsko cesarstvo obstajalo?

Frankovska država

176.Kateri del rimskega cesarstva so poselili Franki?

177.Kje so se združila germanska plemena v enotno državo?

178.Kdo je bil Pipin Mali in kdo ga je nasledil?

179.Kakšno državo je ustvaril Karel Veliki?

180.Kakšna je bila takrat zahodna Evropa?

181.Kako je Karel Veliki vladal tako veliki državi?

182.Kako je Karel Veliki spodbujal znanje in umetnost?

Papeška država

183.Kakšno sodelovanje je bilo glavni vzrok za širitev krščanstva po zahodni Evropi?

184.Kdo so misijonarji?

185.Kaj so to samostani in kdo je v njih prebival?

186.Kaj predstavljajo samostani na področju znanja in umetnosti?

187.Kako je nastala Papeška država?

188.Kakšne so razlike med vzhodno in zahodno krščansko cerkvijo?

189.Kako se danes imenuje cerkev, ki je nastala iz takratne vzhodno krščanske?

Fevdalizem

190.Kaj je propadlo v vzhodni Evropi s propadom zahodnega rimskega cesarstva?

191.Kakšna vrsta trgovanja se je uvedla?

192.Kaj je bilo največje bogastvo?

193.Opiši fevdalizem kot družbeni red.

194.Kako so v fevdalizmu potomci prišli do svojega družbenega položaja?

195.V katere skupine (stanove) je bila razdeljena družba?

196.Opiši piramido fevdalnega sistema.

Fevd

197.Komu je pripadal fevd?

198.Kdo je obdeloval fevdalno zemljo?

199.Kakšne so bile dajatve?

200.Kaj so to urbarji?

201.Opiši razdelitev fevda.

202.Kaj pomeni, da je bil fevd samozadostna posest?

Življenje fevdalcev

203.Kaj je bila glavna dejavnost fevdalcev (plemičev)?

204.Kako so se pripravljali na boje?

205.Kako so vzdrževali svojo bojno pripravljenost?

206.Kje so plemiči živeli (tudi opiši) ?

207.Opiši navade oblačenja in prehrane plemičev.

Življenje kmetov

208.Kje in kako so živeli kmetje v času fevdalizma?

209.Kakšna so bila bivališča teh kmetov?

210.Opiši prehrano kmetov.

211.Opiši navade oblačenja fevdalnih kmetov.

This page as PDFPDF.