Male skrivnosti

 

O Gorjancih je veliko napisanega, še več pa je shranjenega v izročilu, včasih žal samo ustnem. Večina ljudi pozna Gorjance le kot gozdnat greben med Dolenjsko in Belo krajino. V resnici pa skrivajo marsikatero majhno in veliko skrivnost, o kateri je pisal že Janez Trdina.


Na teh straneh so opisane naslednje “male” skrivnosti:

This page as PDFPDF.