Geološka dediščina Gorjancev

 

Geološko podobo Gorjancev gradi preplet apnencev in dolomitov ter njihova dinamična geomorfološka preteklost. Izstopajo številni slikoviti skalni osamelci, v strmih pobočjih izvirnih dolin pa je tudi več skalnih odlomov, ki so na Dolenjskem redek naravni pojav.

Na grebenu med dolino Kobile in Pendirjevke stoji ob Laški poti deset metrov visok skalni zob, znan kot Jarčev kamen. V dolini Pendirjevke sta znameniti skalni steni Vratolom in Huda peč, v kateri naj bi bival škrat Taus. Ob cesti proti izviru Gospodična je izrazit skalni odlom Jelenov skok, ob cesti iz Gabrja proti Krvavemu kamnu pa ob Vrtaškem potoku nekaj deset metrov visoka skalna stena.

Zanimivi geološki pojavi:

Šutna: Plasti ploščatega apnenca in laporja pri Šutni, nastali v globokem morju srednje krede pred 95 milijoni let.

Peskokop camberk (foto: komar)

Huda peč - navpične skalne stene s konca doline Pendirjevke (foto: komar)

Geološko podobo Gorjancev gradi preplet apnencev in dolomitov ter njihova dinamična geomorfološka preteklost. Izstopajo številni slikoviti skalni osamelci, v strmih pobočjih izvirnih dolin pa je tudi več skalnih odlomov, ki so na Dolenjskem redek naravni pojav.

Na grebenu med dolino Kobile in Pendirjevke stoji ob Laški poti deset metrov visok skalni zob, znan kot Jarčev kamen. V dolini Pendirjevke sta znameniti skalni steni Vratolom in Huda peč, v kateri naj bi bival škrat Taus. Ob cesti proti izviru Gospodična je izrazit skalni odlom Jelenov skok, ob cesti iz Gabrja proti Krvavemu kamnu pa ob Vrtaškem potoku nekaj deset metrov visoka skalna stena.

Plasti ploščatega apnenca in laporja pri Šutni, nastali v globokem morju srednje krede pred 95 milijoni let.
Peskokop Camberk
This page as PDFPDF.