This page as PDFPDF.

V;

IV

Košuta

14

***

Področje: Karavanke
Območje: iz Tržiča na planine pod dolgim gorskim grebenom nad dolino Tržiške Bistrice
Izhodišce: Tržič (515 m n.v.)
Karte: Storžič in Košuta 1: 25 000; Karavanke, osrednji del 1: 50 000; Atlas Slovenije 83, 57,58
Dolžina (km): 36 km; po cesti na planino Sija 29 km
Višinska razlika (m): 1200
Čas vožnje: 6:00; 5:00
Nošenje kolesa: pogosto med Sp. Dolgo njivo in planino Pungrat (skupaj 30 min)
Zahtevnost vzpona: do začetka kolovoza pod Sp. Dolgo njivo V 4; po kolovozu na pla¬nino V 5 - V 6; po pešpoti na planino Pungrat V 5 z mesti V 6; s Pungrata do doma na Siji V 4; varianta po cesti na Šijo večinoma V 4 z odseki V 4 - V 5
Zahtevnost spusta: od Doma na Kofcah do parkirišča S 5 z mesti S 6; od tod na Kal S 3 in S 2; s Kala do ceste pri Završniku S 4 z mesti S 5; po markirani pešpoti v Čegelše S 5 - S 6; varianta na Matizovca S 4 z odseki S 5
Zahtevnost skupaj: V; IV
Značilnosti: lepa, dolga in zahtevna razgledna tura; prva različica zahteva poleg dobre fi­zične pripravljenosti in tehničnega znanja tudi precej smisla za "ciklokros".
Najnižja točka:508 m n.v.
Najvišja točka:1634 m n.v.
Višinski diagram:
Navigcija: [GDB] [GPX] [KML] [LMX] [PLT] [QUO] [WPT] [Google maps]

OPIS

▲IzTržiča (515 mn.v.↑ [1]) se peljemo po asfaltni cesti do odcepa (525 m n. v. ↑ [2]), ki zavije de­sno v klanec, v smeri kažipota za Lom pod Storžičem. Tu gremo naravnost v smeri Dolžanove soteske. Prečkamo Dolžanov most, gremo skozi tunel in nadaljujemo po serpentinah na izravnavo v vasi Doli­na. Kolesarimo do križišča (750 mn.v.↑ [3]) v Jelendolu, kjer se držimo naravnost. Nadaljujemo po­ložen vzpon po dolini Tržiške Bistrice do odcepa (860 mn.v. ↑ [4]). Tu gremo naravnost, do križišča v Medvodjah (850 m n. v. ← [5]), kjerzavijemo levo na makadamsko cesto, ki se vzpenja po dolini po­toka Košutnik. V ne prehudem vzponu kolesarimo do križišča pri Košutniku (1082 m n. v. → [6]). Na­daljujemo desno po nekaj slabši cesti, ki drži v bolj strm (V 4) klanec (Levi odcep pelje v smeri plani­ne Sija; to je hkrati krožna cesta nazaj v Jelendol.) in po njem do ostrega desnega ovinka, kjer je od­cep (1280 m n. v. ← [7]) markirane poti za planino Spodnja Dolga njiva. Tu zavijemo s ceste levo, na markiran kolovoz. V začetku je vzpon zelo strm (V 5 – V 6), na srečo pa je podlaga dobra. Sledi nekaj izjemno zahtevnih, od traktorjev in terencev zritih klancev, prevoznih samo v suhem vremenu (V 6). Kratko mesto po drugem prečenju potoka je za vožnjo prestrmo, zato moramo nekaj metrov peš. Na­prej do koče na planini Spodnja Dolga njiva je (1400 m n. v. ← ←[8]) lažje. Tu zavijemo ostro levo v gozd in nadaljujemo po markirani pešpoti v smeri proti Kofcam. Na prvem delu te poti so pogosti kratki vzponi in spusti, prečenja melišč, prehodi čez korenine in kratke zožitve med majhnimi skalami. Ta odsek, na katerem ves čas prečimo pobočja pod grebeni, je tehnično zelo zahteven (V 5). Pod pla­nino Krnica (1500 m n v. ↑ [9]) je začetek strmega, neprevoznega klanca. Na travnato sedlo (1625 m n. v. ↑ [10]) moramo zato peš (10 min).

▼Tudi na prvem delu spusta s sedla je prestrmo in prekamnito za neovirano vožnjo, zato moramo pogosto sestopati. V mokrem je ta del zelo blaten. Sledi lep spust, ki nas privede na planino Pungrat (1447 m n. v. ←[11]).

▲Od tod nadaljujemo levo na slabo makadamsko cesto (1445 m n. v. → [12]). Zavijemo desno in se po drsljivih klancih (V 4, mestoma zaradi težavne podlage V 4 – V 5) pripeljemo do Doma Momčila Marjanca na planini Sija (530 m n. v. ←[13]).

▼Od Doma se spustimo levo po markiranem kolovozu v smeri Doma na Kofcah. Prikolesarimo na planino Ilovica (1465 mn.v.f [14]), potem pa se vozimo po kolovozu do Doma na Kofcah.

▲Zadnji vzpon do koče je zelo strm (V 5 – V 6).

▼Od Doma na Kofcah (1488 m n. v. ↓ [15]) se spustimo nazaj po zadnjem prevoženem klancu do razcepa kolovoza (1475 m n. v. →→ [15]), kjerzavijemo ostro desno (Po odcepu, ki gre naravnost, smo prišli s planine Ilovica.) in se peljemo do lese. Od tod se spuščamo po strmi, razriti kamniti mar­kirani vlaki (S 5) vse do kapelice (1380 m n. v. → [17]). Tu gremo desno in po kolovozu navzdol do začetka gozdne ceste. Ta del spusta je S 5 z nekaj mesti S 6. Pripeljemo se na parkirišče (1310 m n. v. ↑ [18]) na začetku omenjene ceste. Nadaljujemo naravnost po gladki in prijetni markirani poti v smeri oznake za Kal (Leva cesta gre v Jelendol.). Po stezi se spustimo na makadamsko cesto, ki nas pripelje do Brunarice na Kalu (1112 m n. v. ↑ [19]). kjerse cesta konča.

▲Naprej gremo po romantični markirani pešpoti v smeri oznake za domačijo Završnik. Prečimo strme travnate brežine (mesta V 5) in pridemo na preval (1130 mn.v.↑ [20]), kjerse steza razcepi.

▼Sledimo desnemu kolovozu, ki vodi naravnost in navzdol (Leva markirana pot pelje v smeri oznake za Pirmance; za vožnjo je ta varianta manj primerna.). Nadaljnji spust je strm in precej težaven, saj so voda in zemeljski plazovi kolovoz močno poškodovali, zato se mestoma vozimo čez globoke jarke in zožitve (S 4 z mesti S 5). Peljemo se mimo majhne brunarice, potem pa na n.v. 1000 m zavijemo levo po markirani poti, kije bližnjica in se niže spet združi s kolovozom. Po boljši podlagi pridemo do stanov in malo naprej na makadamsko cesto (910 mn.v. ↑ [21]), ki se razcepi. Gremo po desnem kraku, ki se spušča (Levi, ki se vzpenja, drži v smeri oznake za domačijo Završnik.). Nadalju­jemo po markirani cesti, ki nas pripelje do kmetije (875 m n. v. →[22]), kjerse konča. Gremo čez dvo­rišče in rahlo desno po markirani travnati pešpoti, ki pelje po robu pašnika. Malo naprej se steza razširi v ozek kolovoz. Po njem pridemo na jaso in do lesenega vikenda (825 m n. v. ← [23]), kjer mo­ramo levo po markirani poti (Kolovoz gre desno.). V tehnično zelo zahtevnem spustu (S 5 – S 6; težave nam povzročajo predvsem korenine, zato moramo ponekod peš.) po ozki stezici, ki ves čas preči zelo strma pobočja, se pripeljemo na asfaltno cesto (570 m n. v. ← [24]) v Čegelšah. Zavijemo levo in se spustimo na izhodišče – v Tržič.

Spust na Matizovca

▼Od Doma na Kofcah (1488 m n. v. ← [15]) se spustimo po pešpoti Matizovec – Kofce. Pri vožnji sle­dimo markacijam. Pripeljemo se na planino (1290 m n. v.) in gremo skozi leso. Malo niže zavijemo z markirane poti levo po kolovozu, ki gre bolj levo in po katerem pozimi tudi smučamo, da obidemo pešpot, ki poteka po strmih in zaraščenih pobočjih. Spust do omenjene planine je S 5 – S 6, naprej do makadamske ceste pri Matizovcu (1080 m n. v. ← [16] a) pa S 4 – S 5. Po cesti se spustimo v Po-dljubelj (680 m n. v. ← [17] a), kjer zavijemo po asfaltu levo in se v položnem spustu (S 1 – S 2) pripe­ljemo na izhodišče-v Tržič.

Vzpon po cesti na planino Šija

▲Do znanega križišča (1082 m n. v. ← [6]) pri Košutniku se vzpnemo enako kot pri prvi različici. Tu zavijemo levo in se peljemo po dobri cesti nekaj kilometrov po ravnem, potem pa zavijemo v klanec, po katerem dosežemo sedlo (1200 m n. v. ↑ [7] a). Tu je odcep, ki zavije desno in se slepo konča, mi pa gremo naravnost. Na naslednjem križišču (1250 m n. v. → [8] a), nekaj sto metrov naprej, se pe­ljemo po bolj zvoženi cesti, ki gre desno (Levi odcep je slepa cesta.). Prečkamo hudourniški potok pri Kopišču (1230 m n. v. ↑ [9]a) in nadaljujemo po položnih klancih do križišča (1301 m n. v. →[10]a). Tu zavijemo desno na slabo cesto, v smeri oznake za planino Sija, planino Pungrat in Doma Momčila Marjanca. Po serpentinah prikolesarimo do odcepa (1380 m n. v. ← [11] a) ceste, ki drži desno in pe­lje na Tegoško planino. Gremo levo in pridemo na planino Pungrat (1447 mn.v.↑ [12]). Od tod nada­ljujemo enako kot pri prvi možnosti.

KOMENTAR

Na stezi, malo naprej od planine Sp. Dolga njiva, sem naletel na dva starejša gornika. Že precej pred srečanjem sem sestopil, se umaknil in nasploh potrudil, da ne bi načel njunega spokojnega miru. Pa mi ni najbolj uspelo. Verjetno sem šele s prijaznim nasmehom in pozdravom namesto zmerjanja iztržil blago godrnanje. Verjemite mi ali ne, nikdar in nikjer prej, niti pozneje, ne pri nas, ne v tujini, nisem srečal nikogar, ki bi me zaradi vožnje po pešpoti zmerjal ali mi grozil! Nasprotno, ponavadi sem se za­pletel v prijazen pogovor o tem, kako gre s kolesom, če bo le-to zdržalo, kako bo s spustom, ali mo­ram pogosto peš itd. In zanimivo, pri tem so me mnogi spraševali, kako pridejo sem ali tja, kakšna je pot, koliko časa potrebujejo zanjo in podobno. Najbrž so si rekli, ni vrag, tale mora dobro poznati pot, če se namesto peš podi po njej kar z biciklom, bo že vedel kod in kam! Žal sem jim pogosto lahko po­magal le s karto, saj sem bil tudi sam prvič na tistem kraju.

MTBture.com: Kofce

KOLESARSKI SERVIS
Tržič, Prestige Jankovec, Kovorska 21, tel. 051-306-600

LOKALEC
Matej Perko, Tel.:031 326987, mail: matej.perko@gmail.com