This page as PDFPDF.

IV-;

IV

Javornik in Konjščica

15

**

Področje: Karavanke
Območje: iz Tržiča na planine na obrobju Storžiča, potem pa po enem od strmih spustov v dolino Lomščice
Izhodišce: Tržič (515 m n.v.)
Karte: in Košuta 1: 25 000; Karavanke, osrednji del 1: 50 000; Atlas Slovenije 83, 57,58,84
Dolžina (km): 32; 30; 33
Višinska razlika (m): 1020
Čas vožnje: 32 km; Javorniški preval 30 km; Konjščica 33 km
Nošenje kolesa: 0; mestoma na poti s Konjščice
Zahtevnost vzpona: večina V 4, nekaj odsekov V 4 - V 5
Zahtevnost spusta: s planine Javornik do ceste na Dolu S 5, naprej S 2 - S 3; z Javor-niškega prevala do Doma pod Storžičem S 5 in S 4; po markirani poti s Konjščice v Lom S5 z mesti S6
Zahtevnost skupaj: IV-; IV
Značilnosti: po dobrih gozdnih cestah v senci lepih dreves; na planini Javornik nas preseneti izreden razgled na severno steno Storžiča, kot in greben Košute; spust po mar­kirani poti s Konjščice je tehnično zelo zahteven.
Najnižja točka:511 m n.v.
Najvišja točka:1537 m n.v.
Višinski diagram:
Navigcija: [GDB] [GPX] [KML] [LMX] [PLT] [QUO] [WPT] [Google maps]

OPIS

▲IzTržiča (515 m n. v. ↑ [1]) se peljemo po asfaltni cesti do odcepa (525 m n. v. ↑ [2]), ki zavije de­sno v klanec, v smeri kažipota za Lom pod Storžičem. Tu gremo naravnost v smeri proti Dolžanovi so­teski. Prečkamo Dolžanov most, gremo skozi tunel in nadaljujemo po serpentinah na izravnavo v vasi Dolina. Naprej do Jelendola se peljemo po ravnem. Na križišču v tem zaselku (750 m n. v. ↑ [3]) gre­mo naravnost (Levi odcep pelje pod Košuto.). Naprej kolesarimo po zložno vzpenjajoči se makadam­ski cesti, ki vodi ob Tržiški Bistrici. 500 metrov pred Medvodjami zavijemo na križišču (850 m n. v. → [4]) desno, v smeri Bezgovce (Bolj zvožena cesta, ki gre naravnost, pelje v Medvodje.). Prečkamo mo-stiček čez Bistrico in se zapeljemo v klanec. Nadaljujemo po gozdni cesti in serpentinah, ki nas pripe­ljejo do križišča (900 m n. v. ← [5]). Tu zavijemo po levem odcepu, ki gre čez hudourniško grapo in nadaljujemo do naslednjega razcepa (1175 m n. v. → [6]), ki je pod Presilnikom (Odcep, ki gre ostro levo, pelje pod Štegovnik.). Tu zavijemo desno in se peljemo do planine Vetrh. 100 m naprej (1200 m n. v. ←← [7]) gremo na razcepu ostro levo (Cesta, ki pelje naravnost, vodi pod Konjščico v Grahovše in Lom.). Po bolj strmih klancih (V 4 z odseki V 4 – V 5) in slabi cesti se vzpenjamo pod hriboma Peči­ca in Maljevec, vse do srečanja s potokom Vetrnik (1340 m n. v. ↑ [8]). Zapeljemo čezenj (ni mostu) in nekaj sto metrov naprej še enkrat, potem pa nadaljujemo do križišča na sedlu (1470 m n. v. → [9]). Tu zavijemo desno (Levi odcep drži na Rohotje.) in se v blagem vzponu pripeljemo na planino Ja­vornik (1535 m n. v. → [10]). S planine imamo za spust na voljo dve možnosti:

Spust čez Dol

▼Na koncu ceste, pri ostankih smučarskega doma na planini Javornik, zavijemo desno in gremo mi­mo stanu po slabo vidni poti, ki vodi navzdol po travnatem bregu (Markacije so na redkih majhnih ka­mnih v travi.), v smeri zahod, vse do pričetka slabega kolovoza. Do tod je spust strm (S 5). Po kolovo­zu nadaljujemo na sedlo Dol (1448 m n. v. ←[11]). Tu gremo z markirane poti (Ta zavije pravokotno le­vo in navzdol po grapi; je neprimerna za vožnjo.) na kolovoz, ki zavije levo (Desni krak kolovoza pelje k potoku Vetrnik.).

▲Nadaljujemo rahel vzpon, ki nas pripelje do lovske koče. Od tod gremo naprej do začetka gozd­ne ceste (Zgrajena je bila 1.1993, zato na večini zemljevidov ni vrisana.).

▼Po njej se spustimo v Gaberčev Rovt(1288 m n. v. ↑ [12]) in naprej do križišča (1120 m n. v. ← [13]) nad Pavšlom. Tu zavijemo levo in se vozimo navzdol mimo Gabrca v Grahovše in Slaparsko vas (820 m n. v. → [14]), kjer zavijemo na stiku s cesto Lom – Dom pod Storžičem levo. Skozi Lom pod Storžičem (696 m n. v. ↑ [15]) kolesarimo na izhodišče – vTržič. Spust z Dola po cesti je S 2 – S 3.

Spust čez Javorniški preval

▼Enako kot pri prvi možnosti se peljemo do konca ceste in ostankov smučarskega doma (1535 m n. v. ↑ [10] ). Nadaljujemo naravnost po markiranem kolovozu v smeri J. Ves čas kolesarimo v rahlem spustu, ki nas pripelje na Javorniški preval (1465 m n. v. →→ [11] a). Od tod nadaljujemo v mestoma zelo strmem spustu (S 5) po novem, precej razritem kolovozu, (narejenem jeseni 1995), vse do Do­ma pod Storžičem (1123 m n. v. ↑ [12] a). Naprej se peljemo po makadamski cesti do Grahovš in sko­zi Lom nazaj na izhodišče – v Tržič.

Planina Konjščica

▲Do razcepa (1200 m n. v. ↑ [7]) na planini Vetrh kolesarimo kot pri prvi različici. ▼V rahlem spustu se peljemo do potoka Vetrnik.

▲Nadaljujemo srednje strm vzpon do razcepa (1220 m n. v. ←← [8] b), kjer zavijemo ostro levo (Cesta, ki gre naravnost, pelje k domačiji Tič.). V strmem vzponu (V 4 – V 5) prikolesarimo na izravna­vo (1300 m n.v.). Gremo mimo brunarice na levi in znamenja malo naprej na desni. Na razcepu (1310 m n. v. ←← [9] b) zavijemo ostro levo (Cesta, ki gre naravnost, drži v Grahovše.) in se strmo vzpnemo do konca ceste. Nadaljujemo skozi leso in po kolovozu na planino Sp. Konjščica (1451 m n. v.↑[10]b).

▼Do začetka ceste se spustimo po smeri vzpona. Nadaljujemo še približno 250 m, potem pa za­vijemo s ceste (1420 m n. v. ← [11] b) levo na markirano pešpot. Začetni del spusta je zelo strm (S 5), a lepo prevozen. To je najlepši odsek na poti v Lom. Nižje je teren bolj kamnit in vožnja zahtev­nejša (S 5 z mesti S 6, mestoma moramo sestopiti.). Kmalu pridemo na cesto (1265 m n. v. ↑ [12]b), ki jo prečkamo in nadaljujemo naravnost in naprej po markirani poti. V zelo zehtevnem spustu (S 5 z odseki S 6, mestoma moramo peš.) se pripeljemo do vikenda (1140 m n. v. ↑ [13] b), ki ga lahko obi-demo po levi ali desni strani. Obe možnosti držita na makadamsko cesto, kije malo niže. Po njej ko­lesarimo do kažipota na planini Na Vršeh (1100 m n. v. ↑ [14]b). Gremo naravnost v smeri oznake za domačijo Tič (Leva pot, ki preči planino, pelje k domačiji Pavšel in Domu pod Storžičem.). Nadaljuje­mo naravnost po cesti (Ta je nova in na kartah ni vrisana; markirana pot, ki naj bi vodila levo od ceste navzdol k Tiču, ne obstaja.). V položnem spustu se pripeljemo do Tiča (1020 m n. v. ←[15] b), kjer zavijemo s ceste levo in na dvorišče pri hiši, ki je namenjena kmečkemu turizmu. Na leseni klopci je markacija. Od tod gremo naravnost (Cesta, ki gre ob hiši desno, ni prava!). V strmem spustu se pe­ljemo po markirani, slabo vidni stezici, ki drži čez pašnik. Sledimo obledelim markacijam, ki so na drevesih ob travniku. Čez zelo strm prevoj (S 5) se pripeljemo do začetka slabega kolovoza, ki zavije levo in vodi k domačiji Uskovnik. Ne nadaljujemo po kolovozu (960 m n. v. →→ [16] b), ampak zavi­jemo ostro desno na markirano pot, ki se spušča čez pobočja z imenom Strmec. Ta odsek je zelo zah­teven (S 5 z mesti S 6). Kmalu pridemo na gozdno cesto (Te ni na kartah!), ki jo prečkamo in nadalju­jemo po zelo slabem in kamnitem kolovozu naravnost. Sledimo markacijam, ki nas privedejo na ma­kadamsko cesto (850 m n. v. ← [17] b), kjer zavijemo levo. Tik pred naslednjim levim ovinkom zavije­mo s ceste desno v smeri oznake za markirano pot v Lom. Po slabem kolovozu se spustimo do prve kmetije v Potarjih. Nadaljujemo naravnost. V zelo zahtevnem spustu (S 5) po kamnitem, precej za­raščenem, markiranem kolovozu prikolesarimo na asfaltno cesto (700 m n. v. ↑ [18] b) pri prvih hišah v Lomu pod Storžičem. V hitrem spustu se pripeljemo do stika (640 m n. v. → [19] b) s cesto Tržič -Lom pod Storžičem. Zavijemo desno in nadaljujemo na izhodišče enako kot pri prvih dveh variantah.

KOMENTAR

Kolovoz, ki je markirano pot z Javorniškega prevala spremenil v cesto, po kateri se lahko peljemo s terencem, je značilen primer, kaj se dogaja s pešpotmi, ki so pod gozdno mejo. Ker je bila ta najpoložnejša in s tem najbolj priročna možnost za sečnjo in odvoz drevja, so jo naredili menda v dveh dneh. Enaka usoda prej ali slej doleti tudi druge položne poti pod gozdno mejo, ki so na kartah označene kot pešpoti, po katerih je kolesarjenje prepovedano. Potem pa pridemo na tako pot in ugo­tovimo, da tudi, če bi hoteli, se po njej ne moremo peljati, ker so jo traktorji preveč razrili.

MTBture.com: Konjščica

KOLESARSKI SERVIS
Tržič, Prestige Jankovec, Kovorska 21, tel. 051-306-600

LOKALEC
Matej Perko, Tel.:031 326987, mail: matej.perko@gmail.com