This page as PDFPDF.

IV+;

III

Menina planina

28

*

Področje: Kamniško-Savinjske alpe
Območje: po gozdnatem hribovju, ki loči Gornjegrajsko in Tuhinjsko dolino
Izhodišce: Bočna (415 m n.v.)
Karte: Savinjska dolina 1: 50 000; Atlas Slovenije 87,109,108,86; Kamniške in Savinjske Alpe 1:50 000 (delno); Posavsko hribovje 1:100 000 (delno)
Dolžina (km): 39 km; varianta na Kurji vrh in po cesti v Šmiklavž 43 km; varianta nazaj po cesti v Bočno 30 km; varianta na planino Travnik in po gozdni cesti po tuhinjski strani Menine na Črnivec 53 km
Višinska razlika (m): 1038
Čas vožnje: 5 h; varianta na Kurji vrh in po cesti v Šmiklavž 4 h 30 min; varianta po cesti v Šmiklavž 4 h; varianta nazaj po cesti v Bočno 3 h 30 min; varianta na planino Travnik in po gozdni cesti po tuhinjski strani Menine na Črnivec 6 h
Nošenje kolesa: 10 min po poti na Jerebikovec
Zahtevnost vzpona: V 3 z nekaj odseki V 3 - V 4; po poti na Kurji vrh odseki V 5 - V 6
Zahtevnost spusta: osnovna različica kot tudi varianta na Črnivec: do planine Travnik 5 5 - S 6, naprej S 2 - S 3; varianta na Kurji vrh in v Šmiklavž: od Doma do gozdne ceste S 5 z nekaj mesti S 6, naprej S 2 - S 3; varianta nazaj po cesti v Bočno: S 2
Zahtevnost skupaj: IV+; III
Značilnosti: tura z dolgim, razmeroma položnim in dolgočasnim vzponom, brez lepših razgledov; monotonost in nezanimivost lahko prekinemo z eno od zahtevnejših različic spusta.
Najnižja točka:405 m n.v.
Najvišja točka:1504 m n.v.
Višinski diagram:
Navigcija: [GDB] [GPX] [KML] [LMX] [PLT] [QUO] [WPT] [Google maps]

OPIS

▲Iz vasi Bočna (415 m n. v. ↑ [1])se peljemo v smeri kažipota za Dom na Menini planini. Kolesarimo po asfaltni cesti, ki gre mimo cerkve. V zmernem vzponu se pripeljemo do začetka makadamske goz­dne ceste pri kmetiji Hribernik (580 m n. v. ↑ [2]). Nadaljujemo razmeroma položno in enakomerno do Sp. Šemprimožnika (760 m n. v. ↑ [3]). Mimo cerkvice Sv. Florijana, ki je na desni, se zapeljemo v bolj strm klanec (V 3 – V 4), po katerem pridemo do Zg. Šemprimožnika (820 m n. v. ↑ [4]). Nadalju­jemo po glavni gozdni cesti (Na stranskih odcepih so kažipoti, ki nas usmerjajo k Domu na Menini planini.) do pomembnega križišča (1140 m n. v. ←← [5]). Tu zavijemo ostro levo, v smeri kažipota za Dom (Desni odcep pelje navzdol v dolino in kraj Šmiklavž.) in kolesarimo do naslednjega križišča (1230 m n. v. ← ← [6]), kije pri Zeleni Lakuži.Tu gremo ostro levo (Slabši desni odcep je slepa ce­sta, ki vodi pod Kurji vrh.) in se v zmernem vzponu pripeljemo na rob gole planine, kjer je izravnava (1400 m n. v.). Gremo naprej po cesti, ki pelje čez kamnit in vrtačast svet. Nadaljujemo v zadnji strm klanec (V 4) pod hribom Vetrnik in antenskim stolpom. Vzpnemo se do Doma na Menini planini (1453 m n. v. → [7]). Od tod gremo lahko še na vrh Vivodnika (1508 m n. v.). Ta potje le delno pre­vozna (Vzpon V 5 – V 6, drugo polovico moramo peš.).

Osnovna različica spusta

▲Začnemo na severni strani Doma in se peljemo v smeri kažipota za markirano pot na Črnivec. Teren je zelo valovit, zato moramo pogosto izmenično gor in dol, vse do konca pašnikov na Kurjem vrhu (Tehnično je ta del, predvsem zaradi kamnite in od krav razrite poti, zelo zahteven; mestoma moramo sestopiti, polega tega pa še dvakrat preplezati živinsko ogrado.).

▼Odtod se spustimo (S 5) do gozdne ceste in križišča (1365 m n. v. → [8]). Markirana pot se tu nadaljuje naravnost in v gozd. Mi zavijemo na ovinku po cesti desno (Cesta, ki gre levo, se pod Snežnim vrhom slepo konča.), po tistem kraku, ki se rahlo spušča (Drugi krak, ki se od ovinka vzpe­nja prav tako na desno, je slepa cesta, ki vodi pod Kurji vrh.).V položnem spustu se peljemo do dol­gega levega ovinka, kjer se ponovno srečamo z omenjeno markirano potjo. Naslednjih 500 m kolesa-rimo po gozdni cesti, ki je markirana (Markacije so na drevesih ob cesti.). Potem zavijemo (1270 m n. v. ← [9]) levo, v smeri kažipota in markirane poti za Črnivec. Nadaljujemo čez razgiban svet (Teh­nično zelo zahteven odsek S 5, ponekod S 6, mestoma je potreben sestop.) do konca gozda in čisti­ne. Zlezemo čez leso na travnik in se naprej peljemo v zahtevnem spustu (S 5) do slabega, a prevoz­nega kolovoza. Tu zapustimo markirano pot (Ta gre po zelo kamnitem, le delno prevoznem svetu, ne­koliko bolj levo od kolovoza, tik mimo pastirskega stanu; 200 m naprej od tod se namreč pot in kolo­voz združita.). Na koncu kolovoza ponovno preplezamo živinsko ogrado in pridemo na slabo gozdno cesto.

▲V rahlem vzponu se peljemo čez ovinek do velikega pastirskega poslopja (1180 m n. v. →[10]) na planini Travnik.

▼Od tod gremo desno in navzdol po slabem kolovozu, v smeri markacij (Te vodijo v Novo Štifto.). Peljemo se po dnu doline in se spustimo do križišča (1140 m n. v. →→ [11]) več kolovozov. Tu zavije­mo ostro desno, na bolj zvožen krak (Vsi levi odcepi so na novo narejeni in na kartah niso vrisani.). Ta se kmalu razširi v slabo gozdno cesto. Po njej se peljemo v rahlem spustu, vse do križišča z dobro goz­dno cesto (1085 m n. v. ←[12]), kjer zavijemo levo in kolesarimo navzdol (Desni odcep, ki gre navz­gor, vodi do stičišča s cesto, ki pelje iz Bočne proti Domu.). Nadaljujemo po nekaj serpentinah, po­tem pa se v dolgem, položnem spustu po severnih pobočjih hriba Javoršek pripeljemo do kmetije Po-glednik (1020 m n. v. → [13]). Pozor, tu je pogosto električni pastir, ki je napeljan čez cesto in neo-značen!). Od tod nadaljujemo bolj strmo po serpentinah mimo kmetije Vrtačnik (700 m n.. ↑ [14]) in naprej do razcepa (590 m n. v. → [15]). Na njem zavijemo desno in navzdol (Levi odcep, ki gre v kla­nec, drži v Novo Štifto.) v dolino, do križišča (560 m n. v. → [16]) z asfaltno cesto Nova Štifta – Šmi­klavž. Tu zavijemo desno in se odpeljemo v Šmiklavž.

▲Po kratkem, strmem klancu prikolesarimo do križišča (520 m n. v. → [17]) z glavno cesto Črnivec – Gornji Grad.

▼Na njem zavijemo desno in nadaljujemo v Gornji Grad. Gremo skozi središče kraja, prečkamo most čez Dreto in kolesarimo naprej do križišča (415 m n. v. → [18]) pri veliki bencinski črpalki. Tu za­vijemo desno, v smeri kažipota za Nazarje. Vozimo se skozi vas Kropo in tod na izhodišče – v Bočno.

Spust čez Kurji vrh

▼Ta spust po cesti v Šmiklavž poteka do opisanega stičišča z gozdno cesto (1270 m n. v. → [8]) pod Kurjim vrhom enako kot pri osnovni različici. Od tod nadaljujemo po gozdni cesti, ki gre mimo Zelene Lakuže do stičišča (1230 m n. v. ↑ [6]) z že prevoženo cesto Bočna – Dom na Menini planini. Tu gre­mo naravnost in se dober kilometer vozimo po smeri vzpona, potem pa na znanem križišču (1140 m n. v. ← [5]) zavijemo levo. Po gozdni cesti se pripeljemo do pricepa kolovoza oziroma slabe gozdne ceste (1085 m n. v. ↑ [12]), ki pride s planine Travnik (Na levi je še en kolovoz, ki vodi strmo naravnost v pobočje in se slepo konča.). Od tod nadaljujemo enako kot pri osnovni različici.

Spust na planino Travnik in gozdni cesti po tuhinjski strani Menine na Črnivec

▼Ta varianta spusta poteka do planine Travnik enako kot pri osnovni različici. Pri velikem pastirskem poslopju (1180 m n.v. ↑ [10]) namesto desno in po markiranem kolovozu navzdol (osnovna različica) nadaljujemo naravnost in čez živinsko ogrado.

▲Gremo navzgor po pobočju in robu doline (peš), mimo pastirske hiše, preplezamo leso in pride­mo na travnato sedlo (1196 m n. v. → [11] a). Tu je začetek ozke, slabe in zelo strme gozdne ceste.

▼Nadaljujemo po cesti, se peljemo skozi leso in se spustimo do konca prvega strmega klanca, kjer je križišče (1120 m n. v. ←← [12] a). Tu zavijemo ostro levo (Cesta, ki gre naravnost, je slepa.). Naprej kolesarimo v manj strmem spustu, ki poteka po nekoliko boljši cesti. Slab kilometer naprej od opisanega križišča zavije levo v klanec slabo zvožena cesta, malo naprej pa še ena. Obe sta novi in ju ni na kartah. Spust nadaljujemo do razcepa (1030 m n. v. →→ [13] a), ki je pod stenami na levi. Tu zavijemo ostro desno (Levi odcep pelje proti Bibi planini.). Gremo mimo jase in lovske koče, kije na levi in v srednje strmem spustu kolesarimo do križišča (870 m n. v. → [14] a), dober kilometer naprej od koče (Leva, bolj zvožena cesta, pelje v Zg. Tuhinj.). Na njem zavijemo desno, v smeri oznake za Partizansko bolnico (Odcep, ki gre naravnost, vodi v vas Kostanj vTuhinjski dolini.).

▲Za začetek moramo navzgor v kratek, srednje strm klanec. Nadaljujemo ob ograjenem pašniku in se naslednji dober kilometer vozimo po ravnem. Sledi srednje strm, kilometer dolg vzpon, ki nas pripelje do križišča(910 m n. v. → [15] a) in znamenja. Tu zavijemo desno (Levi odcep drži v smeri kažipota za kmetijo Slevec.) in nadaljujemo v še en, 200 m dolg, strm klanec. Za njim pridemo na izravnavo in malo naprej na desni do odcepa nove gozdne ceste (Je ni na karti!), ki se slepo konča. Slab kilometer naprej od tod sta še dve novi, slabo zvoženi cesti (Prva se odcepi levo in navzdol, druga pa desno in navzgor.), ki na kartah nista vrisani. Naprej se vozimo po ravnem, mimo odcepa nove ceste na levi, ki gre navzdol ter malo naprej še ene prav take, ki zavije desno. Ves čas se držimo na­ravnost in sledimo glavni, bolj zvoženi cesti. Po kratkem, srednje strmem klancu se vzpnemo do pašnika. Kakih 150 višinskih metrov nižje je kmetija. Nadaljujemo do majhnega izkopa na desni in odcepa (900 m n.v.).

▼V rahlem spustu se pripeljemo na križišče (870 m n. v. ↑ [15] a), kjer gremo naravnost (Odcep, ki zavije ostro levo in navzdol, vodi v Ravne pri Šmartnem.). 500 m naprej se desno odcepi komaj vidna cesta (850 m n. v.). Tu gremo levo in okoli desnega ovinka do pricepa (830 m n. v. → [17] a) na cesto Poljana -Trobelno.

▲Zavijemo desno in v strmem vzponu (V 4) prikolesarimo v vas Poljana (903 m n. v. ↑ [13] a). Pe-Ijemo se skozi vas in še naprej v strmem vzponu do prevala (990 m n. v.) v gozdu.

▼V položnem spustu se pripeljemo do križišča (930 m n. v. ← [19] a), kjer zavijemo levo (Cesta, ki gre desno, vodi v smeri kažipota za kmetijo Toman.). Nadaljujemo mimo kamnoloma na levi in v ra­hlem spustu do stičišča z asfaltno cesto Kamnik- Gornji Grad na prelazu Črnivec (903 m n. v. → [20] a). Tu zavijemo desno in se po serpentinah spustimo v naselje Zlato Polje (520 m n. v. ↑ [17]). Od tod nadaljujemo v spustu enako kot pri drugih opisanih različicah.

KOMENTAR

To je precej dolgočasna tura po nezanimivi planini, razriti od živine, brez lepih razgledov. Ne zdi se mi velika škoda, če bi tu gor res postavili sporni radar, saj ta, toliko opevana planina vsaj po mojem mnenju ni noben naravni čudež.

Sicer pa je v splošnem to dolga in naporna tura, razen v primeru, da se odločimo za spust nazaj po cesti v Bočno. Pozor, markirana potsplanineTravnikna prelaz Črnivec ni primerna za kolo!

KOLESARSKI SERVIS

Ljubno ob Savinji, Kolesarski servis Profi, Plač 20, tel. 063 841055