Kobile

 
Gozd v dolini Pendirjevke (foto: komar)

Okoljsko ministrstvo je z odločbo z dne 4.1.2010 uvedlo postopek Celovite presoje vplivov Gozdnogospodarskega načrta za GGE Šentjernej na okolje. Na sliki so posledice odločbe 🙁