Vreme za: Novo mesto
Odčitano: 23.09.2020 5:40 CEST
Posodobljeno: 23.09.2020 5:44 CEST, 23.09.2020 3:44 UTC


Parameter Vrednost Enota
Povprečna temperatura v časovnem intervalu 14.7 °C
Maksimalna temperatura v časovnem intervalu °C
Minimalna temperatura v časovnem intervalu °C
Relativna vlažnost 98 %
Povprečna relativna vlažnost v časovnem intervalu 98 %
Smer vetra 251 °
Povprečna smer vetra v časovnem intervalu 251 °
Smer največjega sunka vetra v časovnem intervalu 238 °
Hitrost vetra 0.63 m/s
Povprečna hitrost vetra v časovnem intervalu 0.63 m/s
Maksimalna hitrost vetra v časovnem intervalu 1.08 m/s
Zračni tlak reduciran na morski nivo 1010 hPa
Povprečni zračni tlak v časovnem intervalu reduciran na morski nivo 1010.1 hPa
Zračni tlak na lokaciji 985 hPa
Povprečni zračni tlak na lokaciji v časovnem intervalu 985.1 hPa
Vsota padavin v časovnem intervalu 0 mm
Vsota padavin (od 6 oz. 18 UTC dalje) 0.36 mm
Temperatura vode °C
Globalno sončno obsevanje 0 W/m2
Povprečno globalno sončno obsevanje v časovnem intervalu 0 W/m2
Temperatura tal v globini 5 cm 17.4 °C
Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 5 cm 17.4 °C
Temperatura tal v globini 10 cm 18.4 °C
Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 10 cm 18.4 °C
Temperatura tal v globini 30 cm 18.9 °C
Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 30 cm 18.9 °C

Cloten XML...
SimpleXMLElement Object
(
  [@attributes] => Array
    (
      [id] => MeteoSI_WebMet_observationAms_xml
    )

  [language] => sl
  [credit] => Agencija Republike Slovenije za okolje
  [credit_url] => http://meteo.arso.gov.si/
  [image_url] => http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/logo/ARSO_vreme_blue_small.png
  [suggested_pickup] => 5 minutes after valid
  [suggested_pickup_period] => 10
  [webcam_url_base] => http://meteo.arso.gov.si//uploads/probase/www/observ/webcam/
  [icon_url_base] => http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/
  [icon_format] => png
  [docs_url] => http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/help/sl/xml_service.html
  [disclaimer_url] => http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/help/sl/disclaimer.html
  [copyright_url] => http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/help/sl/copyright.html
  [privacy_policy_url] => http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/help/sl/notice.html
  [managing_editor] => gp.arso@gov.si (Agencija Republike Slovenije za okolje)
  [web_master] => gp.arso@gov.si (Agencija Republike Slovenije za okolje)
  [generator] => AutoPro/ProCreator
  [meteosi_url] => SimpleXMLElement Object
    (
    )

  [two_day_history_url] => http://meteo.arso.gov.si//uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_NOVO-MES_history.html
  [metData] => SimpleXMLElement Object
    (
      [domain_title] => NOVO MESTO
      [domain_id] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [domain_shortTitle] => NOVO MESTO
      [domain_longTitle] => Novo mesto
      [domain_meteosiId] => NOVO-MES_
      [domain_meteosiType] => SI_RNSTATION_B
      [domain_lat] => 45.8018
      [domain_lon] => 15.1773
      [domain_altitude] => 220.0
      [dataSource_title] => M447
      [sunrise] => 23.09.2020 6:48 CEST
      [sunset] => 23.09.2020 18:54 CEST
      [tsValid_issued] => 23.09.2020 5:40 CEST
      [tsValid_issued_day] => Sreda CEST
      [tsValid_issued_UTC] => 23.09.2020 3:40 UTC
      [tsValid_issued_RFC822] => 23 Sep 2020 03:40:00 +0000
      [tsUpdated] => 23.09.2020 5:44 CEST
      [tsUpdated_day] => Sreda CEST
      [tsUpdated_UTC] => 23.09.2020 3:44 UTC
      [tsUpdated_RFC822] => 23 Sep 2020 03:44:00 +0000
      [valid_day] => Sreda CEST
      [valid] => 23.09.2020 5:40 CEST
      [valid_UTC] => 23.09.2020 3:40 UTC
      [validStart] => 23.09.2020 3:30 UTC
      [validEnd] => 23.09.2020 3:40 UTC
      [webcam] => Array
        (
          [0] => NOVO-MES_dir/siwc_20200923-0340_NOVO-MES_w.jpg
          [1] => NOVO-MES_dir/siwc_20200923-0340_NOVO-MES_nw.jpg
          [2] => NOVO-MES_dir/siwc_20200923-0340_NOVO-MES_n.jpg
          [3] => NOVO-MES_dir/siwc_20200923-0340_NOVO-MES_ne.jpg
          [4] => NOVO-MES_dir/siwc_20200923-0340_NOVO-MES_e.jpg
          [5] => NOVO-MES_dir/siwc_20200923-0340_NOVO-MES_se.jpg
          [6] => NOVO-MES_dir/siwc_20200923-0340_NOVO-MES_s.jpg
          [7] => NOVO-MES_dir/siwc_20200923-0340_NOVO-MES_sw.jpg
        )

      [nn_var_desc] => Ocenjena oblačnost
      [wwsyn_var_desc] => Pojavi
      [nn_icon-wwsyn_icon] => overcast
      [wwsyn_icon] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [t_var_desc] => Temperatura
      [t_var_unit] => °C
      [t] => 14.6
      [t_state] => 0
      [td_var_desc] => Temperatura rosišča
      [td_var_unit] => °C
      [td] => 14.3
      [td_state] => 0
      [tavg_var_desc] => Povprečna temperatura v časovnem intervalu
      [tavg_var_unit] => °C
      [tavg] => 14.7
      [tavg_state] => 0
      [tx_var_desc] => Maksimalna temperatura v časovnem intervalu
      [tx_var_unit] => °C
      [tx] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [tx_state] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [tn_var_desc] => Minimalna temperatura v časovnem intervalu
      [tn_var_unit] => °C
      [tn] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [tn_state] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [rh_var_desc] => Relativna vlažnost
      [rh_var_unit] => %
      [rh] => 98
      [rh_state] => 0
      [rhavg_var_desc] => Povprečna relativna vlažnost v časovnem intervalu
      [rhavg_var_unit] => %
      [rhavg] => 98
      [rhavg_state] => 0
      [dd_var_desc] => Smer vetra
      [dd_var_unit] => °
      [dd_val] => 251
      [dd_shortText] => Z
      [dd_icon] => W
      [dd_state] => 0
      [ddavg_var_desc] => Povprečna smer vetra v časovnem intervalu
      [ddavg_var_unit] => °
      [ddavg_val] => 251
      [ddavg_shortText] => Z
      [ddavg_longText] => zahodnik
      [ddavg_icon] => W
      [ddavg_state] => 0
      [ddmax_var_desc] => Smer največjega sunka vetra v časovnem intervalu
      [ddmax_var_unit] => °
      [ddmax_val] => 238
      [ddmax_shortText] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [ddmax_icon] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [ddmax_state] => 0
      [ff_var_desc] => Hitrost vetra
      [ff_var_unit] => m/s
      [ff_val] => 0.63
      [ff_val_kmh] => 2
      [ff_state] => 0
      [ffavg_var_desc] => Povprečna hitrost vetra v časovnem intervalu
      [ffavg_var_unit] => m/s
      [ffavg_val] => 0.63
      [ffavg_val_kmh] => 2
      [ffavg_state] => 0
      [ffmax_var_desc] => Maksimalna hitrost vetra v časovnem intervalu
      [ffmax_var_unit] => m/s
      [ffmax_val] => 1.08
      [ffmax_val_kmh] => 4
      [ffmax_state] => 0
      [msl_var_desc] => Zračni tlak reduciran na morski nivo
      [msl_var_unit] => hPa
      [msl] => 1010
      [msl_state] => 0
      [mslavg_var_desc] => Povprečni zračni tlak v časovnem intervalu reduciran na morski nivo
      [mslavg_var_unit] => hPa
      [mslavg] => 1010.1
      [mslavg_state] => 0
      [p_var_desc] => Zračni tlak na lokaciji
      [p_var_unit] => hPa
      [p] => 985
      [p_state] => 0
      [pavg_var_desc] => Povprečni zračni tlak na lokaciji v časovnem intervalu
      [pavg_var_unit] => hPa
      [pavg] => 985.1
      [pavg_state] => 0
      [rr_var_desc] => Vsota padavin v časovnem intervalu
      [rr_var_unit] => mm
      [rr_val] => 0
      [rr_state] => 0
      [snow_var_desc] => Višina snežne odeje
      [snow_var_unit] => cm
      [snow] => 0
      [snow_state] => 1
      [tp_1h_acc_var_desc] => 1-urne padavine
      [tp_1h_acc_var_unit] => mm
      [tp_1h_acc] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [tp_1h_acc_state] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [tp_12h_acc_var_desc] => Vsota padavin (od 6 oz. 18 UTC dalje)
      [tp_12h_acc_var_unit] => mm
      [tp_12h_acc] => 0.36
      [tp_12h_acc_state] => 0
      [tp_24h_acc_var_desc] => 24-urna vsota padavin
      [tp_24h_acc_var_unit] => mm
      [tp_24h_acc] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [tp_24h_acc_state] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [tw_var_desc] => Temperatura vode
      [tw_var_unit] => °C
      [tw] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [tw_state] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [gSunRad_var_desc] => Globalno sončno obsevanje
      [gSunRad_var_unit] => W/m2
      [gSunRad] => 0
      [gSunRad_state] => 0
      [gSunRadavg_var_desc] => Povprečno globalno sončno obsevanje v časovnem intervalu
      [gSunRadavg_var_unit] => W/m2
      [gSunRadavg] => 0
      [gSunRadavg_state] => 0
      [diffSunRad_var_desc] => Difuzno sončno obsevanje
      [diffSunRad_var_unit] => W/m2
      [diffSunRad] => 0
      [diffSunRad_state] => 0
      [diffSunRadavg_var_desc] => Povprečno difuzno sončno obsevanje v časovnem intervalu
      [diffSunRadavg_var_unit] => W/m2
      [diffSunRadavg] => 0
      [diffSunRadavg_state] => 0
      [vis_desc] => Vidnost
      [vis_val] => 7
      [vis_unit] => km
      [t_5_cm_var_desc] => Temperatura na 5 cm
      [t_5_cm_var_unit] => °C
      [t_5_cm] => 14.4
      [t_5_cm_state] => 0
      [tavg_5_cm_var_desc] => Temperatura na 5 cm
      [tavg_5_cm_var_unit] => °C
      [tavg_5_cm] => 14.5
      [tavg_5_cm_state] => 0
      [tg_5_cm_var_desc] => Temperatura tal v globini 5 cm
      [tg_5_cm_var_unit] => °C
      [tg_5_cm] => 17.4
      [tg_5_cm_state] => 0
      [tgavg_5_cm_var_desc] => Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 5 cm
      [tgavg_5_cm_var_unit] => °C
      [tgavg_5_cm] => 17.4
      [tgavg_5_cm_state] => 0
      [tg_10_cm_var_desc] => Temperatura tal v globini 10 cm
      [tg_10_cm_var_unit] => °C
      [tg_10_cm] => 18.4
      [tg_10_cm_state] => 0
      [tgavg_10_cm_var_desc] => Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 10 cm
      [tgavg_10_cm_var_unit] => °C
      [tgavg_10_cm] => 18.4
      [tgavg_10_cm_state] => 0
      [tg_20_cm_var_desc] => Temperatura tal v globini 20 cm
      [tg_20_cm_var_unit] => °C
      [tg_20_cm] => 18.7
      [tg_20_cm_state] => 0
      [tgavg_20_cm_var_desc] => Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 20 cm
      [tgavg_20_cm_var_unit] => °C
      [tgavg_20_cm] => 18.7
      [tgavg_20_cm_state] => 0
      [tg_30_cm_var_desc] => Temperatura tal v globini 30 cm
      [tg_30_cm_var_unit] => °C
      [tg_30_cm] => 18.9
      [tg_30_cm_state] => 0
      [tgavg_30_cm_var_desc] => Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 30 cm
      [tgavg_30_cm_var_unit] => °C
      [tgavg_30_cm] => 18.9
      [tgavg_30_cm_state] => 0
      [tg_50_cm_var_desc] => Temperatura tal v globini 50 cm
      [tg_50_cm_var_unit] => °C
      [tg_50_cm] => 19
      [tg_50_cm_state] => 0
      [tgavg_50_cm_var_desc] => Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 50 cm
      [tgavg_50_cm_var_unit] => °C
      [tgavg_50_cm] => 19
      [tgavg_50_cm_state] => 0
      [hhs_var_desc] => Višina oblačnih slojev (1-4)
      [hhs_var_unit] => feet
      [ns_var_desc] => Količina oblačnosti po slojih (1-4)
      [ns_var_unit] => decas
      [hhs1_val] => 200
      [hhs1_state] => 0
      [ns1_val] => 10
      [ns1_state] => 0
      [hhs2_val] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [hhs2_state] => 0
      [ns2_val] => 0
      [ns2_state] => 0
      [hhs3_val] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [hhs3_state] => 0
      [ns3_val] => 0
      [ns3_state] => 0
      [hhs4_val] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [hhs4_state] => 0
      [ns4_val] => 0
      [ns4_state] => 0
      [rrHh] => 0.1666
    )

)