Vreme za: Novo mesto
Odčitano: 31.05.2020 6:20 CEST
Posodobljeno: 31.05.2020 6:23 CEST, 31.05.2020 4:23 UTC


Parameter Vrednost Enota
Povprečna temperatura v časovnem intervalu 5.9 °C
Maksimalna temperatura v časovnem intervalu °C
Minimalna temperatura v časovnem intervalu °C
Relativna vlažnost 91 %
Povprečna relativna vlažnost v časovnem intervalu 92 %
Smer vetra 177 °
Povprečna smer vetra v časovnem intervalu 177 °
Smer največjega sunka vetra v časovnem intervalu 187 °
Hitrost vetra 1.3 m/s
Povprečna hitrost vetra v časovnem intervalu 1.3 m/s
Maksimalna hitrost vetra v časovnem intervalu 1.88 m/s
Zračni tlak reduciran na morski nivo 1019.1 hPa
Povprečni zračni tlak v časovnem intervalu reduciran na morski nivo 1019 hPa
Zračni tlak na lokaciji 993 hPa
Povprečni zračni tlak na lokaciji v časovnem intervalu 993 hPa
Vsota padavin v časovnem intervalu 0 mm
Vsota padavin (od 6 oz. 18 UTC dalje) 0 mm
Temperatura vode °C
Globalno sončno obsevanje 102 W/m2
Povprečno globalno sončno obsevanje v časovnem intervalu 68 W/m2
Temperatura tal v globini 5 cm 12.1 °C
Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 5 cm 12.1 °C
Temperatura tal v globini 10 cm 14.3 °C
Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 10 cm 14.3 °C
Temperatura tal v globini 30 cm 16.3 °C
Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 30 cm 16.3 °C

Cloten XML...
SimpleXMLElement Object
(
  [@attributes] => Array
    (
      [id] => MeteoSI_WebMet_observationAms_xml
    )

  [language] => sl
  [credit] => Agencija Republike Slovenije za okolje
  [credit_url] => http://meteo.arso.gov.si/
  [image_url] => http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/logo/ARSO_vreme_blue_small.png
  [suggested_pickup] => 5 minutes after valid
  [suggested_pickup_period] => 10
  [webcam_url_base] => http://meteo.arso.gov.si//uploads/probase/www/observ/webcam/
  [icon_url_base] => http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/style/img/weather/
  [icon_format] => png
  [docs_url] => http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/help/sl/xml_service.html
  [disclaimer_url] => http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/help/sl/disclaimer.html
  [copyright_url] => http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/help/sl/copyright.html
  [privacy_policy_url] => http://meteo.arso.gov.si/uploads/meteo/help/sl/notice.html
  [managing_editor] => gp.arso@gov.si (Agencija Republike Slovenije za okolje)
  [web_master] => gp.arso@gov.si (Agencija Republike Slovenije za okolje)
  [generator] => AutoPro/ProCreator
  [meteosi_url] => SimpleXMLElement Object
    (
    )

  [two_day_history_url] => http://meteo.arso.gov.si//uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_NOVO-MES_history.html
  [metData] => SimpleXMLElement Object
    (
      [domain_title] => NOVO MESTO
      [domain_id] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [domain_shortTitle] => NOVO MESTO
      [domain_longTitle] => Novo mesto
      [domain_meteosiId] => NOVO-MES_
      [domain_lat] => 45.8018
      [domain_lon] => 15.1773
      [domain_altitude] => 220.0
      [dataSource_title] => M447
      [sunrise] => 31.05.2020 5:13 CEST
      [sunset] => 31.05.2020 20:41 CEST
      [tsValid_issued] => 31.05.2020 6:20 CEST
      [tsValid_issued_day] => Nedelja CEST
      [tsValid_issued_UTC] => 31.05.2020 4:20 UTC
      [tsValid_issued_RFC822] => 31 May 2020 04:20:00 +0000
      [tsUpdated] => 31.05.2020 6:23 CEST
      [tsUpdated_day] => Nedelja CEST
      [tsUpdated_UTC] => 31.05.2020 4:23 UTC
      [tsUpdated_RFC822] => 31 May 2020 04:23:00 +0000
      [valid_day] => Nedelja CEST
      [valid] => 31.05.2020 6:20 CEST
      [valid_UTC] => 31.05.2020 4:20 UTC
      [validStart] => 31.05.2020 4:10 UTC
      [validEnd] => 31.05.2020 4:20 UTC
      [webcam] => Array
        (
          [0] => SimpleXMLElement Object
            (
              [@attributes] => Array
                (
                  [view-direction] => w
                )

              [0] => NOVO-MES_dir/siwc_20200531-0420_NOVO-MES_w.jpg
            )

          [1] => SimpleXMLElement Object
            (
              [@attributes] => Array
                (
                  [view-direction] => nw
                )

              [0] => NOVO-MES_dir/siwc_20200531-0420_NOVO-MES_nw.jpg
            )

          [2] => SimpleXMLElement Object
            (
              [@attributes] => Array
                (
                  [view-direction] => n
                )

              [0] => NOVO-MES_dir/siwc_20200531-0420_NOVO-MES_n.jpg
            )

          [3] => SimpleXMLElement Object
            (
              [@attributes] => Array
                (
                  [view-direction] => ne
                )

              [0] => NOVO-MES_dir/siwc_20200531-0420_NOVO-MES_ne.jpg
            )

          [4] => SimpleXMLElement Object
            (
              [@attributes] => Array
                (
                  [view-direction] => e
                )

              [0] => NOVO-MES_dir/siwc_20200531-0420_NOVO-MES_e.jpg
            )

          [5] => SimpleXMLElement Object
            (
              [@attributes] => Array
                (
                  [view-direction] => se
                )

              [0] => NOVO-MES_dir/siwc_20200531-0420_NOVO-MES_se.jpg
            )

          [6] => SimpleXMLElement Object
            (
              [@attributes] => Array
                (
                  [view-direction] => s
                )

              [0] => NOVO-MES_dir/siwc_20200531-0420_NOVO-MES_s.jpg
            )

          [7] => SimpleXMLElement Object
            (
              [@attributes] => Array
                (
                  [view-direction] => sw
                )

              [0] => NOVO-MES_dir/siwc_20200531-0420_NOVO-MES_sw.jpg
            )

        )

      [nn_var_desc] => Ocenjena oblačnost
      [wwsyn_var_desc] => Pojavi
      [nn_icon-wwsyn_icon] => clear
      [wwsyn_icon] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [t_var_desc] => Temperatura
      [t_var_unit] => °C
      [t] => 5.9
      [t_state] => 0
      [td_var_desc] => Temperatura rosišča
      [td_var_unit] => °C
      [td] => 4.5
      [td_state] => 0
      [tavg_var_desc] => Povprečna temperatura v časovnem intervalu
      [tavg_var_unit] => °C
      [tavg] => 5.9
      [tavg_state] => 0
      [tx_var_desc] => Maksimalna temperatura v časovnem intervalu
      [tx_var_unit] => °C
      [tx] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [tx_state] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [tn_var_desc] => Minimalna temperatura v časovnem intervalu
      [tn_var_unit] => °C
      [tn] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [tn_state] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [rh_var_desc] => Relativna vlažnost
      [rh_var_unit] => %
      [rh] => 91
      [rh_state] => 0
      [rhavg_var_desc] => Povprečna relativna vlažnost v časovnem intervalu
      [rhavg_var_unit] => %
      [rhavg] => 92
      [rhavg_state] => 0
      [dd_var_desc] => Smer vetra
      [dd_var_unit] => °
      [dd_val] => 177
      [dd_shortText] => J
      [dd_icon] => S
      [dd_state] => 0
      [ddavg_var_desc] => Povprečna smer vetra v časovnem intervalu
      [ddavg_var_unit] => °
      [ddavg_val] => 177
      [ddavg_shortText] => J
      [ddavg_longText] => južni veter
      [ddavg_icon] => S
      [ddavg_state] => 0
      [ddmax_var_desc] => Smer največjega sunka vetra v časovnem intervalu
      [ddmax_var_unit] => °
      [ddmax_val] => 187
      [ddmax_shortText] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [ddmax_icon] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [ddmax_state] => 0
      [ff_var_desc] => Hitrost vetra
      [ff_var_unit] => m/s
      [ff_val] => 1.3
      [ff_val_kmh] => 5
      [ff_state] => 0
      [ffavg_var_desc] => Povprečna hitrost vetra v časovnem intervalu
      [ffavg_var_unit] => m/s
      [ffavg_val] => 1.3
      [ffavg_val_kmh] => 5
      [ffavg_state] => 0
      [ffmax_var_desc] => Maksimalna hitrost vetra v časovnem intervalu
      [ffmax_var_unit] => m/s
      [ffmax_val] => 1.88
      [ffmax_val_kmh] => 7
      [ffmax_state] => 0
      [msl_var_desc] => Zračni tlak reduciran na morski nivo
      [msl_var_unit] => hPa
      [msl] => 1019.1
      [msl_state] => 0
      [mslavg_var_desc] => Povprečni zračni tlak v časovnem intervalu reduciran na morski nivo
      [mslavg_var_unit] => hPa
      [mslavg] => 1019
      [mslavg_state] => 0
      [p_var_desc] => Zračni tlak na lokaciji
      [p_var_unit] => hPa
      [p] => 993
      [p_state] => 0
      [pavg_var_desc] => Povprečni zračni tlak na lokaciji v časovnem intervalu
      [pavg_var_unit] => hPa
      [pavg] => 993
      [pavg_state] => 0
      [rr_var_desc] => Vsota padavin v časovnem intervalu
      [rr_var_unit] => mm
      [rr_val] => 0
      [rr_state] => 0
      [snow_var_desc] => Višina snežne odeje
      [snow_var_unit] => cm
      [snow] => 0
      [snow_state] => 0
      [tp_12h_acc_var_desc] => Vsota padavin (od 6 oz. 18 UTC dalje)
      [tp_12h_acc_var_unit] => mm
      [tp_12h_acc] => 0
      [tp_12h_acc_state] => 0
      [tp_24h_acc_var_desc] => 24-urna vsota padavin
      [tp_24h_acc_var_unit] => mm
      [tp_24h_acc] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [tp_24h_acc_state] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [tw_var_desc] => Temperatura vode
      [tw_var_unit] => °C
      [tw] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [tw_state] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [gSunRad_var_desc] => Globalno sončno obsevanje
      [gSunRad_var_unit] => W/m2
      [gSunRad] => 102
      [gSunRad_state] => 0
      [gSunRadavg_var_desc] => Povprečno globalno sončno obsevanje v časovnem intervalu
      [gSunRadavg_var_unit] => W/m2
      [gSunRadavg] => 68
      [gSunRadavg_state] => 0
      [diffSunRad_var_desc] => Difuzno sončno obsevanje
      [diffSunRad_var_unit] => W/m2
      [diffSunRad] => 21
      [diffSunRad_state] => 0
      [diffSunRadavg_var_desc] => Povprečno difuzno sončno obsevanje v časovnem intervalu
      [diffSunRadavg_var_unit] => W/m2
      [diffSunRadavg] => 18
      [diffSunRadavg_state] => 0
      [vis_desc] => Vidnost
      [vis_val] => 60
      [vis_unit] => km
      [t_5_cm_var_desc] => Temperatura na 5 cm
      [t_5_cm_var_unit] => °C
      [t_5_cm] => 6.8
      [t_5_cm_state] => 0
      [tavg_5_cm_var_desc] => Temperatura na 5 cm
      [tavg_5_cm_var_unit] => °C
      [tavg_5_cm] => 5.9
      [tavg_5_cm_state] => 0
      [tg_5_cm_var_desc] => Temperatura tal v globini 5 cm
      [tg_5_cm_var_unit] => °C
      [tg_5_cm] => 12.1
      [tg_5_cm_state] => 0
      [tgavg_5_cm_var_desc] => Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 5 cm
      [tgavg_5_cm_var_unit] => °C
      [tgavg_5_cm] => 12.1
      [tgavg_5_cm_state] => 0
      [tg_10_cm_var_desc] => Temperatura tal v globini 10 cm
      [tg_10_cm_var_unit] => °C
      [tg_10_cm] => 14.3
      [tg_10_cm_state] => 0
      [tgavg_10_cm_var_desc] => Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 10 cm
      [tgavg_10_cm_var_unit] => °C
      [tgavg_10_cm] => 14.3
      [tgavg_10_cm_state] => 0
      [tg_20_cm_var_desc] => Temperatura tal v globini 20 cm
      [tg_20_cm_var_unit] => °C
      [tg_20_cm] => 15.6
      [tg_20_cm_state] => 0
      [tgavg_20_cm_var_desc] => Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 20 cm
      [tgavg_20_cm_var_unit] => °C
      [tgavg_20_cm] => 15.6
      [tgavg_20_cm_state] => 0
      [tg_30_cm_var_desc] => Temperatura tal v globini 30 cm
      [tg_30_cm_var_unit] => °C
      [tg_30_cm] => 16.3
      [tg_30_cm_state] => 0
      [tgavg_30_cm_var_desc] => Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 30 cm
      [tgavg_30_cm_var_unit] => °C
      [tgavg_30_cm] => 16.3
      [tgavg_30_cm_state] => 0
      [tg_50_cm_var_desc] => Temperatura tal v globini 50 cm
      [tg_50_cm_var_unit] => °C
      [tg_50_cm] => 16.3
      [tg_50_cm_state] => 0
      [tgavg_50_cm_var_desc] => Povprečna temperatura tal v časovnem intervalu v globini 50 cm
      [tgavg_50_cm_var_unit] => °C
      [tgavg_50_cm] => 16.3
      [tgavg_50_cm_state] => 0
      [hhs_var_desc] => Višina oblačnih slojev (1-4)
      [hhs_var_unit] => feet
      [ns_var_desc] => Količina oblačnosti po slojih (1-4)
      [ns_var_unit] => decas
      [hhs1_val] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [hhs1_state] => 0
      [ns1_val] => 0
      [ns1_state] => 0
      [hhs2_val] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [hhs2_state] => 0
      [ns2_val] => 0
      [ns2_state] => 0
      [hhs3_val] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [hhs3_state] => 0
      [ns3_val] => 0
      [ns3_state] => 0
      [hhs4_val] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

      [hhs4_state] => 0
      [ns4_val] => 0
      [ns4_state] => 0
      [rrHh] => 0.1666
    )

)